Gdje sam?

Volontiranje u Dječjem vrtiću "Čarobni dvorac"

Dječji vrtić "Čarobni dvorac" pruža odgoj i obrazovanje djeci od navršene godine dana do polaska u školu. Odgojno-obrazovni proces prilagođavamo djeci i njihovim potrebama.  U nastojanju da okruženje pripremimo što kvalitetnije, uočili smo potrebu za stručnom osobom s pedagoškim znanjima.

Stoga dragi volonteri i volonterke, pozivamo vas da svojim radom pomognete odgojiteljima u oblikovanju i obogaćivanju prostora svojim kreativnim i inovativnim idejama.

Organizator: Dječji vrtić "Čarobni dvorac"
Datum početka: 18.05.2015.
Lokacija: Trg Ivana Kukuljevića 7, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Čarobni dvorac"
Lokacija projekta:Trg Ivana Kukuljevića 7, Zagreb
Ciljana skupina: djeca rane i predškolske dobi te odgojitelji
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 18.05.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: 15-17 sati
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu
Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Kontakt osoba: Adrianna Mrzljak, 0989075277
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Unapređenje prostorno-materijalnog okruženja vrtića, kvalitetniji i poticajniji rad s djecom, usvajanje novih znanja
Očekivani rezultati za volontere: Razvijanje kretivnog mišljenja, suradnja sa sustručnjacima, iskustvo u radu s odgojiteljima i djecom predškolske dobi

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.