Gdje sam?

SOS telefon za depresivne i suicidalne osobe

Projekt se odnosi na uključivanje volontera pomagačkih zanimanja (socijalni rad, psihologija, socijalna pedagogija...) u pružanje psihosocijalne pomoći putem telefona namijenjene depresivnim i suicidalnim osobama. Uključiti se mogu i studenti viših godina navedenih zanimanja.

Organizator: Životna linija
Datum početka: 01.05.2015.
Lokacija: Ive Serdara 14, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Životna linija
Lokacija projekta:Ive Serdara 14, Zagreb
Ciljana skupina: Depresivne i suicidalne osobe
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 17 volontera)
Datum početka: 01.05.2015
Datum završetka:01.12.2015
Broj sati: 20
Učestalost: tjedno
Od - do: 10-18h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Marijana Lopac mag.iur
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Proširena baza pomagača za pružanje direktne pomoći depresivnim i suicidalnim osobama; širenje svijesti o problematici suicida među pomagačkim zanimanjima; povećanje dostupnosti stručne pomoći i podrške korisnicima
Očekivani rezultati za volontere: stjecanje specifičnih znanja vezanih uz savjetovanje suicidalnih osoba
Komentar organizatora: Traže se empatične i pouzdane osobe koje su spremne uložiti svoje slobodno vrijeme u kontinuirani rad na SOS telefonu

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.