Gdje sam?

Folklor i dramska edukacija

Udruga invalida rada Zagreba želi svojim članovima omogućiti usvajanje osnovnih koraka folklora, kao i osnove glume.

Uz već postojeće plesne radionice standardnih, latino i orijentalno terapijskih plesova, nedostaje nam folklor dok dramska grupa željno očekuje nekoga tko bi ih uveo u svijet glume.

Zainteresirani korisnici su članovi UIR Zagreba, invalidi rada, uglavnom osobe starije životne dobi.

Svaka od radionica bi se održavala 1x tjedno u trajanju od 1,5-2 sata u popodnevnim satima. Vrijeme održavanja će se dogovoriti sa svakim pojedinim volonterom.

Obje radionice bismo započeli početkom svibnja i trajale bi do pocetka mjeseca srpnja, a ovisno o mogućnostima volontera, postoji mogućnost nastavka u mjesecu rujnu.

Organizator: UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Datum početka: 21.09.2015.
Lokacija: Nova cesta 86, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Lokacija projekta:Nova cesta 86, Zagreb
Ciljana skupina: invalidi rada
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 21.09.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: popodnevni sati, po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Kontakt osoba: Anamarija Lazić, Anita Kaiser
Web stranica: http://www.uir-zagreb.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Zbog nemogućnosti osiguravanja potrebnog nadzora, molimo da se prijavljuju samo punoljetne osobe.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Smanjena socijalna isključenost, povećan broj članova aktivno uključenih u aktivnosti Udruge, usvojeni osnovni koraci folklora, kao i usvojene osnove glume.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u prenošenju znanja na druge te iskustvo u radu s osobama s invaliditetom.
Komentar organizatora: UIR Zagreba u okviru plesnih radionica već osigurava usvajanje osnova nekih plesova, no konstantno se trudi spektar aktivnosti proširiti i obogatiti obzirom na iskazan interes članstva.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.