Gdje sam?

Edukacija stranih jezika

Udruga invalida rada Zagreba želi svojim članovima omogućiti usvajanje osnova engleskog, njemačkog i talijanskog jezika. Grupe bi se sastojale od max. 15 osoba - članova UIR Zagreba, invalida rada, većinom osobe starije životne dobi.

Radionice bi se održavale 1x tjedno u trajanju 2 školska sata, a ukoliko bi volonteri bili u mogućnosti - moguć je i tempo održavanja 2x tjedno. Vrijeme održavanja će se dogovoriti sa svakim pojedinim volonterom.

Edukacija bi trajala do pocetka mjeseca srpnja, a ovisno o mogućnostima volontera, postoji mogućnost nastavka u mjesecu rujnu.

Programe rada trebali bi pripremiti sami volonteri dok će same materijale osigurati UIR Zagreba.

Organizator: UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Datum početka: 21.09.2015.
Lokacija: Nova cesta 86, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Lokacija projekta:Nova cesta 86, Zagreb
Ciljana skupina: invalidi rada
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 21.09.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Anamarija Lazić, Anita Kaiser
Web stranica: http://www.uir-zagreb.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Zbog nemogućnosti osiguravanja potrebnog nadzora, molimo da se prijavljuju samo punoljetne osobe.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Povećan broj članova sa usvojenim znanjem stranih jezika te podignuto volonterstvo na višu razinu.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u prenošenju znanja na druge te u radu s osobama s invaliditetom.
Komentar organizatora: UIR Zagreba u okviru edukativnih radionica već osigurava edukacije nekih stranih jezika, no konstantno se trudi spektar aktivnosti proširiti i obogatiti obzirom na iskazan interes članstva.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.