Gdje sam?

Platforma prava za pristup informacijama

Code for Croatia i GONG provode projekt internetske platforme za pravo na pristup informacijama putem koje građani imaju mogućnost zahtijevati informacije kojima raspolažu tijela javne vlasti a koje će biti od opće koristi jer tada i drugi mogu koristiti te iste informacije. Osim toga, na ovaj način građani mogu provjeriti radi li to tijelo javne vlasti posao u svojoj nadležnosti i kako provode svoje dužnosti. Manjak informacija ili neodgovaranje na zahtjev loše utječe na tijelo javne vlasti te čini izravan prekršaj kada onemogući ili ograniči ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Ovim projektom želimo omogućiti građanima transparentniji pristup informacijama tijela javne uprave kroz javno objavljivanje upita i odgovora javnih tijela. Po uzoru na WhatDoTheyKnow.com i AskTheEu.org.

Zakon o pravu na pristup informacijama, jedan od ključnih za suzbijanje korupcije. U okviru Europske unije informacije javnog sektora postale su zamašnjak razvoja poduzetničke aktivnosti, poput informatičke industrije i poslovne djelatnosti općenito, kao i razvoja nekomercijalnih aktivnosti, poput znanstveno-istraživačke djelatnosti, nadzora nad djelatnošću javnog sektora i sl., sa velikim društveno-gospodarskim potencijalom. Izraz „informacije javnog sektora“ odnosi se na podatke koje tijela javne vlasti prikupljaju u okviru svog djelokruga, kao što su gospodarsko-financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, a koji imaju potencijal za ponovnu upotrebu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga (npr. navigacijski sustavi, prometne aplikacije, vremenske prognoze, financijske usluge, znanstvena i druga istraživanja i slično).

Na ovaj način svaka javna informacija dobivena od tijela javne vlasti postaje dostupna svima, a razgovor je lako pratiti kroz thread-like formu. U 2013. godini građani su podnjeli 155.000 zahtjeva za pristup informacijama - prijavilo je 50% tijela javne vlasti koji su podnijeli izvještaj, a realno brojka bi mogla biti mnogo veća.

Platformu će održavati volonteri ekspertne skupine Code for Croatia. Platformu podržava Ured Povjerenika za informiranje te Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast (OGP).

Tražimo više volontera koji će testirati prvu internetsku platformu za pristup informacijama slanjem unaprijed definiranih zahtjeva tijelima javne vlasti prema specifičnom obrascu kroz mjesec travanj.


Volonter može raditi od doma u vrijeme kada mu najbolje odgovara. Koriste se online alati te je stoga važno poznavanje interneta i dobro snalaženje u raznim internetskim alatima.

Kroz ovu aktivnost, volonter će naučiti više o pravu na pristup informacijama i iz prve ruke vidjeti cijeli proces u pristupu informacijama.

Organizator: Code for Croatia
Datum početka: 17.03.2015.
Lokacija: (volontiranje od kuće), cijela Hrvatska

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Code for Croatia
Lokacija projekta:(volontiranje od kuće), cijela Hrvatska
Ciljana skupina: studenti, građani, javne osobe
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 17 volontera)
Datum početka: 17.03.2015
Datum završetka:15.05.2015
Broj sati: 20
Učestalost: mjesečno
Od - do: samoprocjena
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Posebni zahtjevi: Rad na vlastitom računalu, pristup internetu
Kontakt osoba: Miroslav Schlossberg
Web stranica: http://codeforcroatia.org/projects/zahtjev_za_pravo_na_pristup_informacijama
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Suradnja s volonterima poželjna i nakon završnog datuma ovog projekta.
Očekivani rezultati za volontere: Volonter će naučiti principe i važnost otvaranja podatka, prava na pristup informacijama i proces dobivanja informacija od javnog sektora (tijela javne vlasti).
Komentar organizatora: Moguća suradnja i nakon projekta. Voditelj projekta biti će dostupan za konzultacije s volonterima prema potrebni i to putem online chata.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.