Gdje sam?

Zajedno možemo više!

POZIV NA TRENING ZA VOLONTERE/KE „ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE!“ (26.03. -28.03.2015.)

Zadovoljstvo nam je što Vas možemo pozvati na trodnevni trening "Zajedno možemo više", namijenjen studentima/cama, a koji organizira Ženska soba - Centar za seksualna prava.

Trening će se održati od 26. - 28.03.2015. u hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica. Na treningu će se obrađivati slijedeće teme: rodna ravnopravnost/ feminizam, rodno uvjetovano nasilje, oblici i rasprostranjenost seksualnog nasilja, posljedice seksualnog nasilja, uloga organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama, oblici pomoći i zaštite, pravi aspekt nasilja nad ženama, uloga centara za socijalnu skrb u suzbijanju nasilja nad ženama, Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, te metodologija rada s mladima.

Trening će voditi Antonija Hojt Ilić (prof. socijalne pedagogije), Paula Zore (prof. povijesti i komparativne književnosti) i Josipa Tukara (sociologinja), a kao izlagačice sudjelovati će dr. sc. Maja Mamula (psihologinja, koordinatorica Ženske sobe), Štefica Karačić (socijalna radnica, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika/ca) te Lana Peto Kujundžić (sutkinja za mladež zagrebačkog Županijskog suda, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež).

OBVEZE SUDIONIKA/CA TRENINGA:
1. po završetku treninga provesti 2 radionice za mlade u srednjim školama u svojim lokalnim zajednicama (u razdoblju od 01.04.2015. do 31.12.2015. godine)
2. ostvariti minimalno 20 volonterskih sati u organizacijama civilnog društva u razdoblju od (u razdoblju od 01.04.2015. do 31.12.2015. godine)

Sudionici/ce će na samome treningu potpisati ugovor o volontiranju te će po izvršenim obvezama primiti potvrdu o završenom treningu i provedenim radionicama, te volonterskom angažmanu.

Poželjno je iskustvo u osmišljavanju i provedbi radionica, te mjesto prebivališta izvan grada Zagreba.

Trening i smještaj su besplatni te je obvezno prisustvovanje tijekom cjelokupnog trajanja treninga. Osiguran je besplatan prijevoz za sudionice od Zagreba do Donje Stubice te povratak do Zagreba.
ROK ZA PRIJAVE JE 19. OŽUJKA 2015.
Molimo Vas da nam, uz prijavu na dnu stranice, do isteka roka na e-mail Ženske sobe: (zenska.soba@zenskasoba.hr) pošaljete:

1. Životopis
2. Ispunjenu prijavnicu koju možete preuzeti na sljedećem linku: www.zenskasoba.hr/docs/prijavni_obrazac2015.doc
3. Pisanu izjavu da niste kazneno osuđivani te da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak koju možete preuzeti na sljedećem linku: www.zenskasoba.hr/docs/IZJAVA_o_volontiranju.doc, a koju ćete biti dužni/e potpisati na treningu

Organizator: Ženska soba - Centar za seksualna prava
Datum početka: 26.03.2015.
Lokacija: Toplička cesta 80, Terme Jezerčica, Donja Stubica

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ženska soba - Centar za seksualna prava
Lokacija projekta:Toplička cesta 80, Terme Jezerčica, Donja Stubica
Ciljana skupina: Studenti i studentice
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 26.03.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 20
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: 10.00 - 17.00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Antonija Hojt Ilić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Ženska soba - Centar za seksualna prava će provedbom trodnevnog treninga educirati i osvijestiti mlade studente i studentice o problematici rodno uvjetovanog nasilja, s posebnim naglaskom na seksualno nasilje. Na ovaj način informacije o rodno uvjetovanom nasilju doći će do sudionicima/ama treninga, kod kojih će se podignuti razina svijesti te utjecati na razvoj nulte tolerancije na sve oblike rodno uvjetovanog naislja. Također, kroz provođenje radionica za mlade i volontiranjem u organizacijama civilnog društva zaštititi će se djeca kao ranjiva skupina te ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri/ke treninga će biti upoznati/e s problematikom rodno uvjetovanog nasilja, s posebnim naglaskom na seksualno nasilje. Kroz predavanja i vježbe će osvijestiti predrasude vezane uz nasilje protiv žena te će biti upoznati s pravnim aspektima nasilja nad ženama, ulogom organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama, ulogom centara za socijalnu skrb. Također će biti educirani/e o načinu pripreme i provedbe edukativnih radionica za učenike/ce srednjih škola. Volontirajući u drugim organizacijama civilnoga društva, volonteri/ke će stjeći iskustvo volontiranja, upoznat će se s načinom rada OCD-a te svojim kompetencijama pridonijetu radu istih.
Komentar organizatora: Za više informacija: e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr ili tel: 01 61 19 174

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.