Gdje sam?

Kompjuterska učionica u domu za nezbrinutu djecu

Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi "Kuća Trešnjevka" u Nijemčanskoj 14 u Zagrebu brine za 5 - 15 djece osnovnoškolskog uzrasta. Prije nekoliko godina donirana su im osobna računala i uređena je kompjuterska učionica međutim kompjuteri još nisu osposobljeni za korištenje, a učenicima su prijeko potrebni za rad i izvršavanje školskih zadataka.

Traže se volonteri s poznavanjem informatike koji bi dijagnosticirali stanje računala te po potrebi otklonili kvarove i instalirali adekvatni operativni sistem Windows te programski paket MS Office i omogućili pristup Internetu.

Organizator: Volonterski centar "Kad bi svi..."
Datum početka: 05.03.2015.
Lokacija: Nijemčanska 14, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Volonterski centar "Kad bi svi..."
Lokacija projekta:Nijemčanska 14, Zagreb
Ciljana skupina: štićenici doma za nezbrinutu djecu
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 05.03.2015
Datum završetka:09.03.2015
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: nije određeno
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Održavanje web stranica, Programiranje, Održavanje i popravak računala, Druga znanja u radu na računalu
Kontakt osoba: Vesna Jelinčić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Osposobljavanje kompjutera za rad u osnovnim programima i za korištenje Interneta.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo humanitarnog djelovanja u zajednici.
Komentar organizatora: Nakon dijagnostike stanja računala potrebno je nabaviti potrebne programske pakete u suradnji s upravom ustanove u koju se upućuju volonteri.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.