Gdje sam?

Informacijski sustav narodnih knjižnica

Informacijski sustav narodnih knjižnica za cilj ima rješavanje problema tehničke i strukturalne neujednačenosti sustava za upravljanje pojedinih knjižnica, pojednostavljivanje korištenja i upravljanja sadržajima te omogućavanje njihove sinkroniziranosti.

Sustav trajno rješava problem predstavljanja knjižnica na webu te smanjuje troškove iz proračuna knjižnica.

Potrebna je pomoć volontera s naprednim znanjem rada na računalu i poznavanjem WordPress-a.

Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Datum početka: 01.03.2015.
Lokacija: Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)
Lokacija projekta:Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb
Ciljana skupina: akademska zajednica i šira javnost
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 01.03.2015
Datum završetka:01.06.2015
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: od 9 do 12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Održavanje web stranica, Druga znanja u radu na računalu
Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Dizajn: Web dizajn
Drugo

poznavanje WordPress-a
Kontakt osoba: Sandi Antonac
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projektom će se ostvariti bolji uvid u stanje narodnih knjižnica te omogućiti im jednostavniju komunikaciju prema korisnicima i osnivačima.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Izvedbom projekta očekuje se unapređivanje rada narodnih knjižnica te pojednostavljivanje korištenja i upravljanja njihovim sadržajima.
Očekivani rezultati za volontere: Uključivanjem u ovaj projekt volonteri će doprinijeti radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo te spoznati ulogu sustava narodnih knjižnica.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.