Gdje sam?

Volonter - tutor

Poznajete i primjenjujete kvalitetne strategije učenja?
Želite pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola da i oni budu uspješni u postizanju zadovoljavajućeg školskog uspjeha kao i vi?
Pošaljite svoj životopis i motivacijsko pismo do 31.03.2015. i pridružite se volonterima udruge Igra!

Postanite VOLONTERI - TUTORI!


Cilj ovog projekta jest omogućiti djeci i mladima usvajanje kvalitetnijih strategija učenja u svrhu poboljšanja školskog uspjeha i olakšavanja daljnjeg školovanja tijekom minimalno 30 sati volontiranja.

Kod volontera tražimo sljedeće vrijednosti: povjerenje, predanost, strast, prihvaćanje različitosti, poštovanje i odgovornost za sebe i druge.

Koji će biti ključni zadaci volontera?
• Provođenje strukturiranih susreta u skladu s potrebama korisnika u svrhu poboljšanja školskog uspjeha
• Vođenje računa o dobi, spolu, fizičkim i kognitivnim mogućnostima te kulturološkim potrebama korisnika prilikom pripreme za rad i tijekom provedbe aktivnosti
• Vođenje računa o potrebnom radnom materijalu i opremi za rad (preuzimanje i vraćanje, održavanje istog, pravovremeno naručivanje novog materijala)
• Dogovaranje susreta s korisnikom i roditeljem
• Pravovremeno osiguravanje prostora za rad u školi
• Održavanje okruženja za rad urednim i sigurnim
• Poštivanje pravila povjerljivosti
• Pohađanje edukacija za volontere osiguranih od strane udruge Igra
• Pohađanje redovitih mjesečnih supervizijskih susreta u udruzi Igra
• Demonstriranje vrijednosti savjetovališta „Drugačiji pristup“ i udruge Igra kroz vlastito ponašanje

Koje osobine, vještine i iskustvo očekujemo od volontera?
• Iskustvo u organiziranju i provedbi individualnih susreta s djecom i mladima
• Poznavanje i osobno korištenje kvalitetnih strategija učenja (tehnike učinkovitog učenja, organizacija vremena, organizacija radnog prostora i školskog gradiva, tehnike povećavanja motivacije za učenje, tehnike poboljšavanja koncentracije tijekom učenja)
• Vještine slušanja i empatije
• Brižnost i taktičnost
• Emocionalna zrelost
• Pouzdanost i odnos povjerenja
• Razumijevanje i sposobnost učenja osobnih i profesionalnih granica

Koja je dobit za naše volontere?
• Prilika da pomognete i uljepšate djeci i mladima period školovanja
• Prilika da doprinesete poboljšanju školskog uspjeha djece i mladih
• Prostor da dobijete priznanje za svoj doprinos
• Stjecanje praktičnog iskustva u radu s djecom i mladima
• Mogućnost stjecanja socijalnih i profesionalnih kontakata

Što ćemo mi osigurati našim volonterima?
• Upoznavanje s učenicima i njihovim roditeljima
• Upoznavanje s našom kontakt osobom u matičnoj školi učenika
• Prostor za rad
• Materijale za provedbu aktivnosti
• Potrebnu edukaciju za volonterovu ulogu u projektu
• Kontinuiranu podršku kroz supervizijske susrete u našem prostoru
• Upis volonterskih sati u volontersku knjižicu
• Pisanu preporuku nakon 60 sati volontiranja

Organizator: Igra
Datum početka: 01.03.2015.
Lokacija: udruga Igra, matične škole učenika, kuća/stan učenika, Zagreb i Zaprešić

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Igra
Lokacija projekta:udruga Igra, matične škole učenika, kuća/stan učenika, Zagreb i Zaprešić
Ciljana skupina: Djeca i mladi
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 19 volontera)
Datum početka: 01.03.2015
Datum završetka:00.00.0000
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru s korisnikom
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Organizacija rada
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Vedrana Topić
Web stranica: http://udrugaigra.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj „Drugačiji pristup“ pokrenuli smo u jesen 2006. godine kao rezultat kristalizacije potrebe pružanja socijalnih usluga stanovnicima lokalne zajednice, socijalno ugroženim obiteljima, obiteljima koje su u tretmanu CZSS-a kojima su savjetodavna pomoć i podrška potrebni, a zbog financijskih razloga ih ne mogu ostvariti. Opći ciljevi savjetovališta su razvijati i provoditi aktivnosti i programe koji promiču i unapređuju razvoj i zdravlje pojedinca, obitelji i zajednice. Korisnici naših usluga su djeca, mladi, odrasli, roditelji i članovi obitelji s područja gradova Zagreba i Zaprešića.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: omogućiti djeci i mladima usvajanje kvalitetnijih strategija učenja u svrhu poboljšanja školskog uspjeha i olakšavanja daljnjeg školovanja
Očekivani rezultati za volontere: Prilika da pomognete i uljepšate djeci i mladima period školovanja • Prilika da doprinesete poboljšanju školskog uspjeha djece i mladih • Prostor da dobijete priznanje za svoj doprinos • Stjecanje praktičnog iskustva u radu sa djecom i mladima • Mogućnost stjecanja socijalnih i profesionalnih kontakata
Komentar organizatora: Zainteresirane molimo da uz prijavu na dnu stranice, do 31.03.2015. pošalju svoje životopise i motivacijska pisma.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.