Gdje sam?

pomoć djetetu s PAS-om

Dječji vrtić "Siget" integrira najveći broj djece s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj(23 djece s nalazom i mišljenjem nadležne komisije)u redovite odgojne skupine s djecom urednog razvoja. Tijekom vremena razvijali smo sustav podrške za djecu s TUR, a ove godine smo ga odlučili proširiti putem uvođenja volontera u rad s djecom s PAS i ADHD-om. Osvijestili smo činjenicu potrebe što šireg spektra podrške djeci s TUR u najranijoj dobi, kako bi omogućili svrsishodnu produktivnost i samo-aktualizaciju u svim segmentima života djeteta, kasnije osobe s teškoćom. Zamislili smo volontera-odraslu osobu-koja će, uz njegove odgojitelje u skupini, pomagati djetetu s teškoćom da maksimalno iskoristi svoje potencijale, da doživi prihvaćanje i razumijevanje od strane svojih vršnjaka, tj. da zadovolji svoje socijalne i obrazovne potrebe. Pozivamo vas u svijet predškolaca, budite podrška nekima od njih da svladaju osnove trčanja, pričanja, razumijevanja riječi, oblačenja....Pomozite im da usvajaju složenije vještine, stvaraju prijateljstva, razviju kreativnost

Organizator: Dječji vrtić Siget
Datum početka: 02.03.2015.
Lokacija: Siget 12, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Siget
Lokacija projekta:Siget 12, Zagreb
Ciljana skupina: studenti, nezaposlene osobe
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 02.03.2015
Datum završetka:31.08.2015
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: 9,00 do 11,00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Kata Kolenković
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: nema
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: pomoć djeci s TUR
Očekivani rezultati za volontere: stjecanje iskustva u radu s djecom s TUR, upoznavanje rada u predškolskoj ustanovi....

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.