Gdje sam?

RADIONICA: „Nauči me da učim …!" (uz odobrenje Ministarstva znanosti i Agencije za odgoj i obrazovanje)

 

Radionica je osmišljena kao izvaninstitucionalni oblik odgoja i obrazovanja u svrhu promicanja tolerancije kroz razumijevanje različitosti, socijalizacije te prevencije neprihvatljivog ponašanja i blažeg rizičnog ponašanja, koje se vrlo često javlja u djece zbog nemogućnosti savladavanja školskog gradiva. Uzroci ovih pojava mogu biti raznovidni, a najčešće su detektirani u djece iz socijalno ugroženih slojeva društva.

PLAN AKTIVNOSTI ZA VOLONTERE: (Mjesto: Trg bana Jelačića 15)
1) POMOĆ U UČENJU i RAZNE KREATIVNE RADIONICE (informatička učionica 8 kompjutera)
- OSNOVNOŠKOLCI (sa problemima u savladavanju gradiva, nadarena djeca)
- PREDŠKOLCI-priprema za školu (logopedski problemi, problemi socijalizacije) 
Edukaciju vode profesor društvenih predmeta, profesor prirodnih predmeta, defektolog
Radno vrijeme: od 9:30h do 17:30h radni dani 
2) EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKA POMOĆ DJECI S POTEŠKOĆAMA - disleksija, mucanje, ADHD, dr. (Suvag metoda i oprema-Verboton G30L i Suvag Lingua)
- Individualni i grupni rad sa djecom 
Edukaciju vode DEFEKTOLOG, REHABILITATOR
Radno vrijeme: od 9:30 do 17:30 radni dani

-----------------------------

U obzir dolaze volonteri STUDENTI, SREDNJOŠKOLCI, VSS nezaposlene osobe koje su voljne volontirati.  
 

Organizator: PROSVJETNO KULTURNA I HUMANITARNA UDRUGA BKVELEBIT
Datum početka: 09.02.2015.
Lokacija: Trg bana Josipa Jelačića 15, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): PROSVJETNO KULTURNA I HUMANITARNA UDRUGA BKVELEBIT
Lokacija projekta:Trg bana Josipa Jelačića 15, Zagreb
Ciljana skupina: djeca predškolci i osnovnoškolci
Ciljani broj volontera:50 (do sad se prijavilo 17 volontera)
Datum početka: 09.02.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: od 9:30-17:30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Nevenka Borjan, 0981625067
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: I ove godine financirani smo djelomično od strane MZOŠ-a, jer se ispostavilo da je ovakav oblik radionice neophodno nužan za djecu iz socijalno ugroženih slojeva društva.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć djeci u učenju i pisanju zadaća, te razne kreativne i edukativne radionice kroz koje će djeca usvajati društveno prihvatljive norme ponašanja i stavove.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje znanja i vještina na području izvaninstitucionalnog oblika odgoja i obrazovnja.
Komentar organizatora: I ove godine očekujemo plodnu i kvalitetnu suradnju kao i prošlih godina sa volonterima koji nam se javljaju preko VCZ-a.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.