Gdje sam?

Radionica o socijalnom dijalogu na području cjeloživotnog učenja

Potrebna su nam dva/dvije volontera/volonterke za konsekutivno prevođenje radionice na engleskom jeziku, u kojoj će stručnjaci iz Nizozemske  predstavnicima Sindikata metalaca Hrvatske i predstavnicima poslodavaca iz metalskog sektora (Hrvatska udruga poslodavaca) prezentirati nizozemski model bipartitnog dijaloga na području cjeloživotnog učenja. Cilj radionice je zajednički istražiti najbolji model suradnje, kojim bi se u Hrvatskoj osnovao centar za razvoj kompetencija u metalskom sektoru. Ovaj bi centar imao za cilj organizirati i financirati obuku za radnike iz poduzeća u metalskom sektoru, radi poboljšanja njihovih kompetencija, unaprijeđenja njihove sigurnosti rada i/ili zapošljivosti, te poboljšanja konkurentnosti poduzeća. Centrom bi zajednički upravljali sindikati i poslodavci, uz potporu MInistarstva rada i Ministarstva obrazovanja, budući je centar dijelom općeg programa uspostave sustava cjeloživotnog obrazovanja u Hrvatskoj.

Radionica se održava u Zagrebu, 28 i 29 siječnja 2015, u prostorijama SSSH na Trgu kralja Petra Krešimira IV 2, od 9 do 17 sati.

Organizator: Sindikat metalaca Hrvatske - Industrijski sindikat
Datum početka: 28.01.2015.
Lokacija: Trg Petra Krešimira IV 2/4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Sindikat metalaca Hrvatske - Industrijski sindikat
Lokacija projekta:Trg Petra Krešimira IV 2/4, Zagreb
Ciljana skupina: Predstavnici sindikata i poslodavaca (20)
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 28.01.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 4
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 9-17
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Prevođenje - strani jezici: Engleski
Posebni zahtjevi: Konsekutivno prevođenje
Kontakt osoba: Heidi Eterović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Na radionici će SMH-IS, ali i HUP-Croindustrija, kao i njihovi članovi/članice, steći važna znanja i dogovoriti uspostavu održivog sustava cjeloživotnog obrazovanja u Hrvatskoj, koji će biti od koristi i za pojedinačne radnike i za njihove kompanije. Razvoj centra u metalskoj industriji je pilot projekt i za ostale sektore, tako da bi njegovo osnivanje u budućnosti moglo koristiti i daleko široj skupini krajnjih korisnika.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će sudjelovanjem u ovom projektu imati prilike razviti svoje vještine konsekutivnog prevođenja s i na engleski jezik. Također će steći znanje i informacije, te razviti terminologiju koja se odnosi na socijalni dijalog, industrijske odnose, te cjeloživotno obrazovanje. Konačno, uspostavit će kontakte sa širokim krugom predstavnika poslodavaca i sindikata u metalskom sektoru.
Komentar organizatora: Dnevni red radionice dostupan je po prijavi, kao i materijali koji se odnose na ovo područje. Moguće je i organizirati pripremni sastanak s volonterima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.