Gdje sam?

Volonter kao podrška djeci s posebnim potrebama

 Uključivanje djece s posebnim potrebama u DV "Sesvete" provodi se dugi niz godina i temelji se na ikluzivnoj filozofiji koja ima cilj stvaranja takvih uvjeta u kojima će sva djeca biti vrednovana jednako, prihvaćena s poštovanjem i jednakim prilikama za napredovanje u odgojno obrazovnom sustavu, 

Promicanjem inkluzivnih vrijednosti premješta se fokus s posebnih potreba i medicinskih dijagnoza na djetetovo okruženje. 

Kako bi inkluzija djece s posebnim potrebama u redovne odgojne skupine bila što uspješnija, važno je osigurati kvalitetne programe, kompetentne odgojitelje i po mogućnosti uključiti u radi i asistente/volontere koji će boraviti s djetetom i dodatno poticati njegove razvojne mogućnosti.

Glavne zadaće volontera bile bi: pomoć u aktivnostima samozbrinjavanja (svlačenje, oblačenje, fiziološke potrebe i dr.), pružanje  podrške u samostalnoj igri i u građenju odnosa s vršnjacima.

Volonter bi svoje aktivnosti ostvarivao kroz životne i igrovne situacije - unutar odgojne skupine - s djetetom i u suradnji s odgojiteljima i stručnim suradnicama.

Organizator: Dječji vrtić "Sesvete"
Datum početka: 19.01.2015.
Lokacija: Brestje, Sesvete, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Sesvete"
Lokacija projekta:Brestje, Sesvete, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 19.01.2015
Datum završetka:30.06.2015
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 8:00 do 11:00h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Ozbiljnost i odgovornost prema radu, poštivanje dogovora
Kontakt osoba: Marijana Davosir Havlena
Web stranica: www.vrtic-sesvete.zagreb.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Dječje zadovoljstvo i zadovoljavanje njihovih potreba, pozitivne razvojne pomake, jednostavnija organizacija rada
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u radu s djecom, iskustvo rada u velikom kolektivu, iskustvo timskog rada, nova znanja i vještine u odnosu na dijete i rani razvoj, osjećaj korisnosti- važnosti, pozitivni stavovi prema različitosti
Komentar organizatora: Molimo Vas da se prijavljujete ukoliko se zaista u mogućnosti kontinuirano sudjelovati na projektu, u postavljenim vremenskim okvirima. Projekt će se zasigurno nastaviti i u idućoj pedagoškoj godini. Čekamo Vas!

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.