Gdje sam?

Poziv za volontere u palijativnoj skrbi

Pozivamo sve volontere zainteresirane za rad u palijativnoj skrbi da se priključe Hrvatskoj udruzi prijatelja hospicija pri pomaganju, organiziranju, obaviještavanju i obavljanju nužnih poslova za vođenje udruge i pomaganje pri skrbi za korisnike naše udruge.

Potrebni su nam volonteri za rad sa korisnicima. To uključuje kućne posjete i posjete umirovljeničkim domovima samo nakon završenog tečaja.

Uz to potrebni su nam volonteri sa zanjima rada na računalu, održavanja i popravka računala, izrade web stranica, dizajna,  izrade i upravljanje projektima, sa znanjima prikupljanja sredstva, sa iskustvom u odnisima sa javnošću, marketingu, pomoć u administraciji.

Minimalno vrijeme volontiranja jest 2-3 sata tjedno.

Organizator: Hrvatska udruga prijatelja hospicija
Datum početka: 19.01.2015.
Lokacija: Hirčeva 1, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Hrvatska udruga prijatelja hospicija
Lokacija projekta:Hirčeva 1, Zagreb
Ciljana skupina: Suosjećajni ljudi spremni pomoći
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 22 volontera)
Datum početka: 19.01.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: prema potrebi
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Prikupljanje sredstava
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Dizajn: Web dizajn, Grafički dizajn, Dizajn drugo
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Empatija i otvorensot prema svih društvenim skupinama
Kontakt osoba: Jadranka Zdeličan
Web stranica: http://www.hospicij-hrvatska.hr/huph_index.asp
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Svi volonteri obavezni su proči tečaj za nezdravstvene volontere u palijativnoj skrbi, koje udruga organizira dva puta godišnje, na jesen i u proljeće.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Širenje grupe volontera a time pomoći i podrške korisnicima palijativne skrbi primarno u Zagrebu i šire.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje sa verbalnom i neverbalnom komunikacijom, upoznavanje s radom ustanova i zdravstvenih službenika u palijativi u Hrvatskoj i svijetu, žalovanje, sindrom sagorijevanja i duhovnost u palijativi.
Komentar organizatora: Palijativna skrb je jako šireće područje u kojem volonteri imaju jako važnu ulogu. U svijetu palijativa je nastala od volontera i entuzijasta i bez njih to područje se ne može niti zamisliti niti održati.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.