Gdje sam?

Program podrške maligno oboljelim i starijim i nemoćnim osobama

 Kroz projekte Staro zlato za nove poticaje i Podrška maligno oboljelim osobama omogućit ćemo uključenje osoba s područja Grada Zagreba u određene aktivnosti zajednice te zadovoljiti njihove potrebe za smislenošću vlastitog vremena i očuvanjem funkcionalne sposobnosti.

Na aktivnostima sa korisnicima, građanima, djecom te promocijom projekata, neizravno ćemo utjecati na prevenciju pojave bolesti nastale od prekomjernog stresa te prevenirati negativan stav o maligno oboljelim osobama, starenju i starijim osobama. 

Projekti su financirani od strane Ministarstva Zdravlja i Ministarstva socijalne politike i mladih. U projekt su uključene edukacijske i inkluzivne aktivosti koje će se provoditi kroz savjetovanje, kreativni rad, filmske produkcije te izložbu dječjih radova.

Cilj projekta je uljepšati svakodnevnicu maligno oboljelim te starijim i nemoćnim osobama koje su težeg socijalnog statusa te ima kroz podršku suradnika, partnera i volontera omogućiti lakše nošenje sa težim životnim periodom. 

Volonterske aktivnosti uključivale bi kontakt sa maligno oboljelim te starijim i nemoćnim osobama, što bi se odnosilo na posjet korisnicima, čitanje priča uz razgovor sa korisnicima kojima je potreban socijalni kontakt i povremena šetnja. Nekim korisnicima koji se otežano kreću donijeli bi se potrebni lijekovi. Također, tražimo volontere koji bi bili u mogućnosti prevesti osobu do bolnice na terapiju (nadoknadili bismo osnovne troškove benzina). Vožnja korisnika nije uvjet za volontiranje na ostalim aktivnostima. Kroz ovaj projekt očekujemo omogućiti našim korisnicima daljnju podršku u podizanju kvalitete života te postupak ozdravljenja i/ili lakše funkcioniranje kroz teško životno razdoblje.

Organizator: Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Datum početka: 01.07.2014.
Lokacija: Balotin prilaz 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
Lokacija projekta:Balotin prilaz 4, Zagreb
Ciljana skupina: Maligno oboljele, starije i nemoćne osobe
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 01.07.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru 1-2 sata
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Prijevoz (posjedovanje vozačke dozvole)
Posebni zahtjevi: osobe koje su senzibilizirane za rad sa osjetljivim društvenim skupinama, bez nužnog prethodnog znanja o radu sa njima
Kontakt osoba: Tihana Pandl
Web stranica: http://www.krugovi.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Na projekt se mogu prijaviti sve osobe koje su senzibilizirane ili imaju želju dodatno se educirati za rad sa maligno oboljelim i starijim i nemoćnim osobama. Volonteri mogu biti pomagačkih zanimanja kao što su studenti i diplomirani socijalni radnici, socijalni pedagozi, pedagozi, psiholozi, rehabilitatori, defektolozi, sociolozi, volonteri zanimanja iz područja zdravstva i ostale osobe koje voljne dati svoj doprinos u provedbi navedenih projekata.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Budući da se Centar Krugovi već dugo bavi uključivanjem korisnika s manje mogućnosti u aktivnosti zajednice te uključujemo članove zajednice u probleme osoba s manje mogućnosti, i sami smo došli do saznanja o povećanom broju starijih osoba bez bliskih kontakata i adekvatne brige. Kroz razgovor s nekima od naših starijih korisnika saznali smo kako u samačkim kućanstvima žive već mnogo godina te da situacija postaje teža i teža što postaju stariji. Također, djelatnici domova za umirovljenike koji volontiraju pri akciji 'I kuna je dovoljna' upozorili su nas kako i veliki broj starijih osoba zbrinutih u domovima također ne uživaju dostatnu brigu i komunikaciju od svojih bližnjih te pate od osjećaja usamljenosti. Maligno oboljele osobe svih dobnih skupina naši su korisnici kojima je radi otežanog psiho-socijalnog statusa potrebna pomoć.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će imati priliku proći edukaciju te supervizije sa educiranim supervizorima i gestalt terapeutima. Volonteri će kroz sudjelovanje na projektu steći određena znanja kako pristupiti maligno oboljelim osobama i ta iskustva moći implementirati kroz svoj studij/ili rad.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.