Gdje sam?

Donkihotovanje

Sudjelovanje u programima (re)habilitacije pomoću konja (hipoterapije i terapijskog jahanja) i aktivnostima pomoću konja (programi "Feniksova staza" i "Male kacige") kao vodič konja ili pratnja jahaču. Prije uključivanja u programe udruge DON KIHOT, naši volonteri prolaze volonterski trening koji uključuje:

a) upoznavanje s konjima (timarenje konja, pravilno opremanje konja za terapiju, vođenje konja na ruku)

b) pravila sigurnosti u radu s konjima

c) upoznavanje sa procesom (re)habilitacije na konju kako bi uključeni volonteri što uspješnije doprinosili kvaliteti provedenih terapija (upoznavanje s konjskim pokretom te ulogom konja u terapiji).

Nakon volonterskog treninga, volonteri sudjeluju u programima udruge. Biti vodič konja znači voditi konja sa tla tijekom jednog terapijskog sata. Pratnja jahaču znači paziti na sigurnost jahača tijekom jahanja i biti u interakciji s njim.

Cilj je ovog projekta upoznati što veći broj ljudi sa konjima i njihovom ulogom u (re)habilitaciji te kroz projekt omogućiti daljnju edukaciju volontera prema drugim segmentima rada udruge DON KIHOT (učenje jahanja i rada s konjima - kondicioniranje konja) i sl.

Organizator: DON KIHOT - terapije pomoću konja
Datum početka: 01.12.2014.
Lokacija: Aleja mira 38, Markovo polje, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DON KIHOT - terapije pomoću konja
Lokacija projekta:Aleja mira 38, Markovo polje, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 01.12.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 0d 9h do 16h kroz čitav tjedna ovisno o dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Iskustvo u radu s konjima je poželjno, no nije uvjet
Kontakt osoba: Matea Drempetić 091 784 44 69
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uključivanje novih ljudi u rad udruge, širenje programa
Očekivani rezultati za volontere: Edukacija o konjima i o specifičnom obliku terapije; mogućnost učenje jahanja
Komentar organizatora: Radi se na otvorenom te zainteresirani trebaju biti spremni na različite vremenske prilike:)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.