Gdje sam?

„Korak dalje“ – klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti

Ako ste mlada zaposlena osoba ili ste zaposleni i željeli biste izdvojiti dio svog vremena radeći s mladima, pridružite nam se u projektu „Korak dalje“.

Projekt „Korak dalje“ namijenjen je osnaživanju, osposobljavanju i motiviranju mladih u riziku od socijalne isključenosti (onih koji nisu u sustavu obrazovanja, osposobljavanja i koji nisu zaposleni, mladih s problemima u ponašanju ili slabijih socioekonomskih prilika) za aktivno uključivanje u tržište rada.

Kroz uključivanje u projekt u ulozi mentora – volontera od Vas se očekuje pružanje podrške mladoj osobi (15 - 21 godine) u procesu pripreme i traženje posla i to kroz kontakte „u živo“, telefonom ili mailom.Predviđeno trajanje volonterskog angažmana je 1 sat tjedno, od siječnja do lipnja 2015. godine.

Za sve mentore – volontere uključene u projekt biti će organizirana uvodna edukacija s ciljem pripreme za rad s mladima kao i kontinuirana podrška stručnjaka Ambidekster kluba.

Javite nam se! Veselimo se susretu s Vama!

Organizator: Ambidekster klub
Datum početka: 01.12.2014.
Lokacija: Avenija Dubrava 216 (prostor udruge) i izvan prostora udruge – prema dogovoru, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ambidekster klub
Lokacija projekta:Avenija Dubrava 216 (prostor udruge) i izvan prostora udruge – prema dogovoru, Zagreb
Ciljana skupina: Mladi u dobi od 15 do 21 godinu koji trenutno nisu u sustavu obrazovanja, osposobljavanja i nisu zaposleni
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 9 volontera)
Datum početka: 01.12.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kontakt osoba: Natalija Stanković
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Za sve mentore – volontere uključene u projekt biti će organizirana uvodna edukacija s ciljem pripreme za rad s mladima kao i kontinuirana podrška stručnjaka Ambidekster kluba (po potrebi i kroz mentorske susrete s mentorima – volonterima). Jednodnevna edukacija održat će se tijekom siječnja 2015. godine. Aktivan angažman mentora -volontera očekuje se od siječnja do lipnja 2015. godine.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kroz angažman mentora – volontera mlada nezaposlena osoba dobiti će podršku na svom putu ulaska u svijet rada, osobu koja će je poticati i motivirati, s kojom će moći razmijeniti svoja životna i poslovna iskustva i razmišljanja. Mladi korisnici će kroz projekt „Korak dalje“ steći znanja i vještine potrebne za ulazak u svijet rada, dobiti podršku stručnjaka Ambidekster kluba, a mentori – volonteri biti će važan dio mreže socijalne podrške koja mladima, a naročito onima u riziku od socijalne isključenosti, često nedostaje. Uz druge projektne aktivnosti, upravo će razvijena mreža socijalne podrške omogućiti mladim korisnicima da ojačaju, unaprijede svoju zapošljivost, kvalitetu svog života te na taj način aktivno sudjeluju i doprinose društvu u kojem žive. Očekujemo da će, kao i kroz dosadašnju dugogodišnju suradnju, svaki od volontera dati svoj doprinos radu naše udruge i obogatiti naša iskustva; svojom motivacijom, znanjima, vještinama i životnim iskustvom. Smatramo da je angažman mentora – volontera, kao i uvijek kada razmišljamo o volonterstvu, neprocjenjiv, kako za ovaj projekt, tako i za sve projekte koje provodimo i aktivnosti kojima se bavimo.
Očekivani rezultati za volontere: Uključivanjem u projekt kao mentor – volonter, imati ćete priliku steći iskustvo direktnog rada s mladima u riziku od socijalne isključenosti – korisnicima „kluba za zapošljavanje“, pružiti im podršku pri njihovom aktivnom uključivanju na tržište rada, podijeliti s njima svoja znanja i iskustva, međusobno se upoznati i na taj način pridonijeti kvaliteti života mlade osobe ali i osobnom zadovoljstvu, realizirajući tako svoju unutarnju potrebu za volonterskim angažmanom odnosno pružanjem podrške (pomaganjem) drugima. Sudjelovanjem u projektu moći ćete unaprijediti vlastite komunikacijske vještine, proširiti socijalnu mrežu kontakata, povećati svoje znanje o mogućnostima zapošljavanja mladih te dobiti uvid u način funkcioniranja organizacija civilnog društva. Svi volonteri, na kraju volonterskog angažmana, dobiti će potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.