Gdje sam?

Iskra centar za obitelj i zajednicu

 U sklopu projekta Iskra centar za obitelji zajednicu organiziramo pomoć u učenju za učenike osnovne škole.

Pomoć u učenju održava se  u Knjižnici Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 3, 10360 Sesvete.

Za sada se organizira pomoć u učenju za predmete: hrvatski, matematika, engleski.

Organizator: Iskra- Centar za edukaciju i savjetovanje
Datum početka: 17.11.2014.
Lokacija: V. Stahuljaka 3, Sesvete (Novi Jelkovec)

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Iskra- Centar za edukaciju i savjetovanje
Lokacija projekta:V. Stahuljaka 3, Sesvete (Novi Jelkovec)
Ciljana skupina: djeca osnovne škole
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 17.11.2014
Datum završetka:22.12.2014
Broj sati: 8
Učestalost: tjedno
Od - do: 1 sat tjedno
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Podučavanje
Posebni zahtjevi: -
Kontakt osoba: Jelena Okroša
Web stranica: -
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć u učenju dostupna djeci u lokalnoj zajednici.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo rada i podučavanje djece osnovne škole.
Komentar organizatora: -

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.