Gdje sam?

SOS linija za depresivne i suicidalne osobe

Aktivnost volontera odnosi se na javljanje na SOS liniju namijenjenu depresivnim i suicidalnim osobama. Traže se osobe s određenim predznanjem i iskustvom u nekoj od pomagačkih profesija (psihologija, socijalni rad, socijalna pedagogija...) koje su zainteresirane za dugoročni volonterski angažman na liniji.

Organizator: Životna linija
Datum početka: 17.11.2014.
Lokacija: Savska ulica, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Životna linija
Lokacija projekta:Savska ulica, Zagreb
Ciljana skupina: Depresivne i suicidalne osobe
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 20 volontera)
Datum početka: 17.11.2014
Datum završetka:17.12.2014
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 18-22h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Dunja Lačan, mag.act.soc.
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Traže se osobe s vrlo visokom tolerancijom prema marginaliziranim skupinama u društvu, čije je ispitivanje i dio selekcijskog postupka kod odabira volontera.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekivani rezultat je povećana kvaliteta života depresivnih i suicidalnih osoba koje na liniji dobivaju emocionalnu podršku i prostor za ventiliranje, dok organizacija dobiva kontinuitet u pružanju usluge psihosocijalne pomoći i jačanje vlastitih kapaciteta u području ljudskih resursa.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri imaju priliku naučiti specifičnosti rada sa suicidalnim osobama te kako reagirati u kriznim situacijama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.