Gdje sam?

Unaprijeđenje terapijskog jahanja u udruzi Nada

Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje "Nada" humanitarna je neprofitna organizacija, jedna od prvih udruga koja provodi rehabilitaciju jahanjem.

Ovim projektom nastojati će se postići adekvatna resocijalizacija djece i mladih koji su zbog slijeda negativnih okolnosti u fazi narušena psihičkoga zdravlja. Društvo kao temeljna organizacija ima pravo i obavezu zaštiti djecu te poduzimati određene mjere za pravovaljani napredak te ranjive skupine.
Kronične bolesti, invalidnost, maligne bolesti, zlostavljanje djece te procesi udomljavanja izrazito narušavaju psihičko stanje djece te vode ka riziku pojave poremećaja u ponašanju.
Naglasak programa je postavljen na metodama rehabilitacije na otvorenome u sklopu kojih će se održavati satovi terapijskoga jahanja, edukativne radionice, savjetovališta i igraonice sa ciljem osnaživanja psiho-fizičkoga stanja djeteta, olakšavanje procesa prilagodbe nakon liječničkih tretmana, ublažavanje procesa udomiteljstva te općenito jačanja i dobivanja djetetove pozitivne slike o sebi.

Udruga Nada - Vrbovec ima potrebu za volonterima koji bi od kuće mogli raditi na računalu , obavljati odnose sa javnošću , upravljati projektima, aplicirati na domaće i strane natječaje

Organizator: Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje Nada-Vrbovec
Datum početka: 10.11.2014.
Lokacija: zagreb, zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje Nada-Vrbovec
Lokacija projekta:zagreb, zagreb
Ciljana skupina: osobe s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 10.11.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 12 - 14
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Održavanje web stranica
Odnosi s javnošću/marketing
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Prikupljanje sredstava
Kontakt osoba: Mladen Dakić
Web stranica: www.nada-vrbovec.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Novostečena i primjenjiva razina znanja nastaviti će se implementirati u sve ostale aktivnosti i projekte Udruge. Svaki suradnik će i dalje usađivati aktivnosti, procedure te postupke koji će pokazati uspješnost. Udruga Nada prije svega već deset godina nastoji poboljšati zdravstveno stanje stanovništva sa naglaskom na djecu pa tako i ovim projektom znanja koja će se steći, nastaviti će se implementirati u daljnji rad Udruge.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: -kroz individualni i grupni rad očekujemo 80 djece i njihovih roditelja da će nakon provođenja aktivnosti projekta djeca izlaziti sa poboljšanim psiho-fizičkim stanjem te uspješno provedenom reintegracijom -očekujemo poboljšanu obiteljsku situaciju djece polaznika sa naglaskom na razvoju roditeljskih kompetencija -uspostavljanje suradnje sa centrima unutar RH, te ostalim dječjim udrugama kojima je potreban i koristan ovakav tip terapija
Očekivani rezultati za volontere: unaprijediti samopouzdanje i motivaciju kod korisnika i volontera u odnosu na početno stanje; -omogućiti socijalne kontakte djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom s drugom djecom i mladima, kao i s ostalim građanima; -smanjiti predrasude o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kod volontera, te druge djece i građana uključenih u projekt -potaknuti osjećaj pripadnosti grupi kod korisnika i volontera; -kvalitetno organizirati slobodno vrijeme korisnika i volontera; -potaknuti human i etički odnos prema konjima i životinjama korisnika i volontera; -potaknuti korisnike i volontere na boravak u prirodi i na svježem zraku. Stjecanje znanja u pisanju raznih projekata i apliciranje na eu projekte.
Komentar organizatora: Udruga Nada - Vrbovec ima potrebu za volonterima koji bi od kuće mogli raditi na računalu , obavljati odnose sa javnošću , upravljati projektima, aplicirati na domaće i strane natječaje

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.