Gdje sam?

Volonter u dječjem vrtiću

- Podrška djeci s teškoćama u razvoju i pomoć u odgojno obrazovnimskupinama

Projekt je podrška integraciji /inkluziju djece rane i predškolske dobi u dječji vrtić.Cilj ovoga projekta je osiguravanje optimalnih uvjeta za razvoj djece s posebnim potrebama /teškoćama u razvoju.

Volonter će svojom  prisutnošću , neposrednom igrom , usmjeravanjem i komunikacijom ,  pridonijeti uspješnom uključivanju  djeteta u odgojno-obrazovni proces tj vrtić.

Uloga volontera je stvaranje odnosa povjerenja  s djetetom kako bi  pružio podršku i pomoć u igri,  poticao na  odnos s drugom djecom u skupini ,i na   uključivanje u skupne aktivnosti.

Projekt se odvija unutar odgojno obrazovnih skupina vrtića uz podršku članova stručnog tima , odgojitelja i  partnerstvo  roditelja.

Organizator: DV Budućnost
Datum početka: 01.11.2014.
Lokacija: Mihanovićeva 30/2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DV Budućnost
Lokacija projekta:Mihanovićeva 30/2, Zagreb
Ciljana skupina: djeca s teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 01.11.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 8.30 -11.30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: ozbiljnost i osobna odgovornost prema djeci i vlastitom radu , potvrda o nekažnjavanju i sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Ivančica Franz, defektolog 091 59 49 724
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Sve informacije vrtiću možete potražiti na našoj web stranici.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Molimo vas da se prijavite ukoliko ste zaista u mogućnosti sudjelovati u projektu i ako sebe vidite kao otvorenu osobu za nova iskustva , brižnu ,strpljivu i sprmnu na timski rad.mi vas čekamo...
Očekivani rezultati za volontere: Nova znanja i nova iskustva u odnosu s djecom, osječćaj korisnosti,

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.