Gdje sam?

Mentori u zajednici - Velika sestra veliki brat

 Mentori u zajednici, mentorski je, preventivni i ranointerventni program koji spaja mladu odraslu osobu – volontera i dijete u socijalnom riziku. Radi se zapravo o aktivnostima programa Velika sestra veliki brat....

Cilj programa je izgrađivanje i održavanje trajnijeg odnosa odraslog volontera s djetetom kroz prijateljstvo, povjerenje i skrb. Dijete i volonter 3-5 sati tjedno provode u zajedničkom druženju: izlascima u grad, razgovoru, sportskim aktivnostima, učenju. Sam odnos dijete – volonter postaje zaštitni činitelj u razvoju djeteta, a nizom prilagođenih aktivnosti i situacija kod djeteta se razvijaju socijalne vještine, novi interesi i navike, širi se krug poznatih osoba, potiče pozitivan stav prema učenju i školi, unapređuje se slika o sebi i poboljšava školsko postignuće. U svrhu širenja socijalne mreže djeteta i razvoja novih interesa organiziraju se grupne aktivnosti i izleti za djecu i volontere.

Volonterke/i: mladi od 18 do 30 godina, zainteresirani za rad s djecom, za koje stručni tim procijeni da će odgovorno ulagati svoje vrijeme i sposobnosti u razvoj i održavanje prijateljskog, podržavajućeg odnosa s djetetom

Organizator: Plavi telefon
Datum početka: 20.10.2014.
Lokacija: Ilica 36, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Plavi telefon
Lokacija projekta:Ilica 36, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca u dobi od 6 do 16 godina
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 24 volontera)
Datum početka: 20.10.2014
Datum završetka:30.12.2014
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru (3-5h)
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Nives Butorajac
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Svojim aktivnostima program razvija sustav vrijednosti za opće dobro te upoznaje djecu i mlade s vrijednostima volontiranja. Ujedno podupire i unaprjeđuje znanja o volonterstvu
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Svojim radom volonter/ka postat će novi zaštitni faktor u životu djeteta. Doprinjet će bolje strukturiranom slobodnom vremenu kod djece, omogućit će im veću dostupnost informacija i uključivanje u aktivnosti i različite sadržaje slobodnog vremena kao i druženje s pozitivno orijentiranim vršnjacima i odraslima. Svim time kod djece će doći do pomaka u slijedećim područjima: bolja slika o sebi, porast samopouzdanja, poboljšanje školskog uspjeha, unaprijeđene socijalne vještine, šira socijalna mreža djeteta te smanjenje vjerojatnosti pojave problema u ponašanju (veća vjerojatnost odabira pozitivnih i zdravih načina života).
Očekivani rezultati za volontere: Selekcija, edukacija, supervizija (podrška i nadzor) i koordinacija volontera/ programa zadaci su tima stručnjaka (socijalne pedagoginje). Nakon selekcije, koja se temelji na prijavnom listu volontera i intervjuu, volonteri prolaze kroz orijentacijsku edukaciju. Podrška volonterima odvija se u obliku obaveznih grupnih supervizija dvaput mjesečno i individualnih konzultacija prema potrebi. U cilju podizanja kvalitete odnosa volonter – dijete i dodatne podrške volonterima, na supervizijama se nudi i mogućnost učenja o međuljudskim odnosima, mentorstvu, razvojnim specifičnostima i potrebama djece, komunikacijskim vještinama, obilježjima i sadržajima slobodnog vremena djece.
Komentar organizatora: Slobodno kontaktirati i na 091 5607 896, Nives i na mentoriuzajednici@gmail.com.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.