Gdje sam?

Volonter logoped u vrtiću Medo Brundo

Cilj u našem radu s djecom je zadovoljno, sretno dijete i roditelji. U današnje vrijeme sve više je djece koja trebaju dodatnu potporu u razvoju, pogotovo u razvoju jezično - govorne komunikacije. Naša želja je omogućiti svakom djetetu pravo na potrebnu potporu, usmjeriti ga, prevenirati teškoće. Zato tražimo volontera koji će pomagati usmjeravati odgojitelje i roditelje u prevenciji  i ranoj intervenciji teškoća u jezično - govornom razvoju te pomagati u poticanju djece u pripremi za školu.

Organizator: Dječji vrtić "Medo Brundo"
Datum početka: 20.10.2014.
Lokacija: Dubrava 185, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Medo Brundo"
Lokacija projekta:Dubrava 185, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 20.10.2014
Datum završetka:28.12.2014
Broj sati: 5
Učestalost: tjedno
Od - do: 9 - 13 ili prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Drugo

važeća sanitarna knjižica,
Posebni zahtjevi: Završen ERF, smjer logopedija
Kontakt osoba: Kristina Bašić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekujemo jedno novo učenje za sve uključene u projekt
Očekivani rezultati za volontere: Pripremljenost za samostalan rad

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.