Gdje sam?

VOLONTER U DJEČJEM VRTIĆU ISKRICA

Dječji vrtić Iskrica smješten je u naselju Kruge, broji oko 360 djece.
Poštujući jedinstvenost svakog djeteta, provodimo redoviti program, te različite posebne programe,a individualnim pristupom potičemo cjeloviti razvoj svakog pojedinog djeteta, uključujući i djecu s teškoćama u razvoju/posebnim potrebama. Međutim, u određenim razvojnim područjima djeca s teškoćama u razvoju trebaju dodatnu pomoć odrasle osobe (pomagača), kako bi integracija bila što uspješnija.
Trebaju Vas.
Uloga volontera - pomagača djeteta s teškoćama u razvoju je stvaranje odnosa povjerenja s djetetom, kako bi mu mogao pružiti podršku i pomoć u igri i građenju odnosa s vršnjacima, u zajedničkim aktivnostima skupine, aktivnostima samozbrinjavanja i ostalim aktivnostima, a uz sustavnu podršku odgojitelja i stručnog tima.

Organizator: Dječji vrtić ISKRICA
Datum početka: 01.01.2015.
Lokacija: Kruge 3, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić ISKRICA
Lokacija projekta:Kruge 3, Zagreb
Ciljana skupina: djeca s teškoćama u razvoju/posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 18 volontera)
Datum početka: 01.01.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 0
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Sanitarna knjižica, Uvjerenje o nekažnjavanju, Osobe senzibilizirane za rad i druženje s djecom s teškoćama u razvoju
Kontakt osoba: Renata Grdić, dipl.def., ravnateljica
Web stranica: www.vrtic-iskrica.zagreb.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Dobrodošli!
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Senzibilizacija društva na različitosti počinje od najranije dobi i sa svakim pojedinim čovjekom.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje novih znanja, vještina i iskustava u radu s djecom, u odnosima s odraslima, kroz timski rad. Osobno ispunjenje zadovoljstvom pomaganja i postignutim napretkom djeteta.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.