Gdje sam?

Pružanje pomoći studentici s invaliditetom

Volonter je potreban za pružanje pomoći studentici 4. Godine Filozofskog fakulteta i člana Udruge. Studira uz pomoć asistenta jer se služi invalidskim kolicima. Njen najveći problem je transfer iz automobila u kolica i obratno jer se ne može osloniti na noge pa joj treba u potpunosti podići. Pomoć je potrebna pri transferima prilikom odlaska na fakultet i ostale aktivnosti u zajednici. Takva pomoć oko dizanja potrebna cca nekoliko puta tjedno radi fakulteta, ponekad radi odlaska u kazalište kao i radi odlaska na godišnji odmor.

Organizator: CeDePe - društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
Datum početka: 01.10.2014.
Lokacija: Lastovska 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): CeDePe - društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
Lokacija projekta:Lastovska 4, Zagreb
Ciljana skupina: studentica s invaliditetom
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 01.10.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: prema potrebi
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Dario Karačić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Edukacija za volonter će se provesti prije početka volontiranja
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Aktivno uključivanje u zajednicu za studenticu s invaliditetom
Očekivani rezultati za volontere: Formiranje pozitivnih stavova prema mogućnostima i ograničenjima osoba s invaliditetom

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.