Gdje sam?

Povećanje kvalitete uključenosti djece s teškoćama u razvoju u redovni vrtić

Unatrag zadnjih nekoliko godina razvijajući sustavno praćenje ranog razvoja djece ustanovljujemo porast broja djece s različitim teškoćama u razvoju (raspoređenih od lakših prema jako izraženima). Iako nastojimo stvoriti optimalne uvjete za razvoj sve djece, u kategoriji djeca s teškoćama u razvoju često nailazimo na različite prepreke. Jedna od najznačajnijih je nedostatan broj odgajatelja i /ili pomagača za dijete s teškoćama u razvoju, nedostatna znanja iz ovog područja kao i slabija motivacija djelatnika za prihvaćanjem ove kategorije različitosti među djecom i njihove uključenosti u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Ciljevi Projekta:

1. Povećati kvalitetu uključenosti djece s teškoćama u razvoju u dječji vrtić

2. Povećati profesionalne kompetencije odgajatelja,stručnih suradnika i pomagača u programskom području djeca s teškoćama u razvoju.

Kroz Projekt razvijat ćemo prihvaćenost djeteta od strane ostale djece i odgajatelja; omogućit ćemo djetetu puni razvoj njegova potencijala,uključivat ćemo svu djece u dječja projektna stvaralaštva u kojima uče svoja prava, uče o postojanju razlika među ljudima i razvijaju toleranciju prema istima u suživotu s djecom s teškoćama ; poticat ćemo dobra suradnju odgajitelja,pomagača, roditelja i stručnih suradnika; surađivat ćemo sa specijaliziranim ustanovama i organizirati različite stručne edukacije.

Organizator: DV Petar Pan
Datum početka: 01.10.2014.
Lokacija: Španovićeva 18, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DV Petar Pan
Lokacija projekta:Španovićeva 18, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 01.10.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: svakodnevno
Od - do: od 9,00-13,00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: logoped Ivanka Karačić,prof.
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Razvit ćemo pozitivne stavove djelatnika i korisnika dječjeg vrtića,kao i šire društvene zajednice prema inkluzivnom odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju; povećat ćemo kvalitetu uključenosti djece s teškoćama u razvoju u naš vrtić i povećat ćemo svoja stručna znanja
Očekivani rezultati za volontere: Postat će više senzibilizirani za ovu kategoriju različitosti djece,razvit će vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama, razvit će svoje komunikacijske i organizacijske vještine, steći će znanja o ranom odgoju i obrazovanju djece.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.