Gdje sam?

VOLONTER U DJEČJEM VRTIĆU

U našem vrtiću najvažnije nam je da se svako dijete osjeća sretno i zadovoljno, a pod time podrazumijevamo da bude sigurno, voljeno, slobodno te stručnim i suvremenim pedagoško-psihološkim metodama potaknuto na vlastiti razvoj.

 U želji da djeci s teškoćama u razvoju omogućimo jednake uvjete i poticaje te poboljšamo kvalitetu procesa integracije, uključili smo se u projekt «Volonter u dječjem vrtiću».

 Volonter kao osobni pomagač djetetu s teškoćama bio bi nam velika pomoć pri osiguravanju poticajnog okruženja i adekvatnih uvjeta za razvoj svih djetetovih potencijala. Uloga pomagača bila bi, kroz neposredni rad s djetetom u skupini, poticati razvoj komunikacije s vršanjacima te socijalizacije, usmjeravati dijete na sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima skupine i poticati na samostalnost u aktivnostima samozbrinjavanja. Važan dio rada bio bi, također, razvijanje pozitivnih stavova, senzibilizacija sve djece u skupini za djecu s teškoćama  te stvaranje okoline u kojoj su svi jednaki i prihvaćeni.

 

Organizator: Dječji vrtić "Šumska jagoda"
Datum početka: 01.01.2015.
Lokacija: Sveti Duh 75, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Šumska jagoda"
Lokacija projekta:Sveti Duh 75, Zagreb
Ciljana skupina: Dijete s teškoćom
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 01.01.2015
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 9-12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Sanitarna knjižica; Uvjerenje o nekažnjavanju
Kontakt osoba: ivana.vuglek@gmail.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: -
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći vrijedno iskustvo rada u vrtićkom kolektivu kroz suradnju s iskusnim odgojiteljima te stručnim suradnicima različitih profila; steći iskustvo rada s djecom općenito te s djecom s teškoćama; senzibilizirati se za rad s djecom s teškoćama; steći znanja o svim aspektima razvoja djeteta i mogućnostima pedagoškog rada; unaprijediti vlastite komunikacijske vještine i vještine rada u timu te izgraditi pozitivne stavove i vrijednosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.