Gdje sam?

Sudjelovanje u programima i projektima Udruge

Sukladno interesima volontera, moguće je uključivanje u neke od slijedećih aktivnosti Udruge:

- Podrška mladima kroz mentorski rad
- Zajedničko osmišljavanje radionica za mlade
- Učenje o metodama rada u grupi
- Sudjelovanje u provođenju radionica namijenjenih djeci i mladima
- Pružanje individualne pomoći u učenju

Organizator: SIRIUS - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Datum početka: 01.10.2014.
Lokacija: Trnjanska 59a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): SIRIUS - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Lokacija projekta:Trnjanska 59a, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 01.10.2014
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno, mjesečno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Redoviti studenti nekog od studija društveno humanističkog usmjerenja
Kontakt osoba: Danijel Bićanić i Sanja Bjielić
Web stranica: http://www.centar-sirius.hr/
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Od volontera očekujemo: • Entuzijazam, predanost, smisao za rad s djecom i mladima, fleksibilnost, smisao za timski rad
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kvalitetnije i raznovrsnije provođenje aktivnosti
Očekivani rezultati za volontere: Za provođenje svih volonterskih aktivnosti volonteri će imati mentora u udruzi. Steći će dodatna znanja i vještine koje će im koristiti u daljnjem profesionalnom radu. Kroz redovita druženja s ostalim volonterima imati će priliku razmijeniti osobna iskustva, ali i steći dodatan uvid i informacije koje mogu dodatno unaprijediti njihove postojeće vještine i znanja. Sudjelovanjem u volonterskim aktivnostima volonteri mogu osvijestiti i prepoznati te unaprijediti sposobnost stvaranja novih kontakata, uvažavanja različitosti, poticanja i motiviranja drugih, empatije i suosjećanja s drugima, način izražavanja vlastita mišljenja ili kritike, ophođenje s drugim ljudima, donošenje odluka neovisno o mišljenju okoline te odgovornost prema zadacima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.