Gdje sam?

Volonter u dječjem vrtiću

 U vrtićkim odgojnim skupinama uključena su brojna djeca, od kojih neka imaju specifične posebne potrebe koje zahtjevaju dodatni angažman odraslih osoba. Uloga volontera bila bi podrška i pomaganje djetetu u svakodnevnim aktivnostima: brizi o sebi, uključivanju u igru s vršnjacima i podrška u komunikaciji i socijalizaciji. Volonter bi svoje zadaće ispunjavao boraveći s djetetom u skupini, a uz podršku odgajatelja s dugogodišnjim iskustvom rada te stručnih suradnika vrtića.

Organizator: Dječji vrtić Zapruđe
Datum početka: 08.09.2014.
Lokacija: Baburičina 11, Ede Murtića 6-8, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Zapruđe
Lokacija projekta:Baburičina 11, Ede Murtića 6-8, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 4 volontera)
Datum početka: 08.09.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 3
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 9-12
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Uvjerenje o nekažnjavanju, sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Bruno Fiala
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonteri će imati osiguran ručak.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Unaprjeđenje kvalitete usluga za korisnike i pomoć u svakodnevnom radu zaposlenicima.
Očekivani rezultati za volontere: Kroz rad bi volonter stekao znanja i iskustva o radu u dječjem vrtiću, kao i znanja vezana uz posebne potrebe djece. Idealno zanimanje za one koji se i poslije namjeravaju profesionalno baviti djecom.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.