Gdje sam?

VOLONTERI U VRTIĆU

 DV Sunčana jedan je od novijih vrtića u Gradu Zagrebu, formiran 2007. godine. Od samog početka rada smo, u redovite jaslične i vrtićne programe, uključivali i pojedinu djecu sa posebnim potrebama i/ili teškoćama. I dalje to činimo prema različitim modelima integracije temeljenim na filozofiji inkluzije. Kroz dosadašnja iskustva smo prepoznali kako je za kvalitetno zadovoljenje potreba sve djece u inkluzivnim grupama, tako i za njihova primjerena postignuća i harmoniju odnosa posebno važan optimalan broj odraslih osoba u neposrednom procesu. Potvrdili smo to uključivanjem u grupu treće odrasle osobe u svojstvu pomagača ili asistenta djetetu s posebnim potrebama/teškoćom, koja je svojim ljudskim i profesionalnim kvalitetama i aktivnostima podupirala sudjelovanje i dobrobit tog djeteta, te razvoj zajedništva.

Organizator: DJEČJI VRTIĆ SUNČANA
Datum početka: 09.09.2014.
Lokacija: Dječji trg 2, Trg I.Kukuljevića, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): DJEČJI VRTIĆ SUNČANA
Lokacija projekta:Dječji trg 2, Trg I.Kukuljevića, Zagreb
Ciljana skupina: DJECA OD 2-7 GODINA
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 11 volontera)
Datum početka: 09.09.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 9.00-11.00 ili 8.30-12.00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Važeća sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Danica Varićak, pedagog
Web stranica: pedagoginja@dvsuncana.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Kontakt: Tel.3867-420 e-mail: pedagoginja@dvsuncana.hr
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Senzibiliziranje za pojedinca, za svoje najosjetljivije članove. Dugoročno postizanje većeg broja građanski i demokratski aktivnih pojedinaca.
Očekivani rezultati za volontere: Osobni, ljudski, moguće i profesionalni rast i razvoj.
Komentar organizatora: Uključivanjem volontera podupiremo razvoj volonterskog sustava i svi zajedno dugoročno pridonosimo razvoju demokratskog građanskog društva.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.