Gdje sam?

Pomoć teško pokretnim invalidima rada starije životne dobi

Provedbom predloženog Projekta pružila bi se neposredna pomoć dvjema članicama UIR Zagreba starije životne dobi kojima je, uslijed invaliditeta, bitno ograničena mobilnost:

- jedna je članica teško pokretna i potrebita joj je pomoć u obliku odlaska u dućan, ljekarnu, poštu i slično. Osim toga, članici bi trebala pomoć i obliku pratnje prilikom odlazak liječniku, u banku, u šetnju i slično;
- druga članica gotovo je nepokretna i potrebna joj je pomoć za obavljanje kućanskih poslova (prije svega čišćenja i spremanja), a dijelom i za održavanje osobne higijene.

Volontiranje bi se odvijalo u stanu/kući članica.

Volontiranje će se odvijati u sklopu brige i skrbi o invalidima rada u potrebi, a što Udruga kontinuirano provodi od osnutka 1966. godine.

Međutim, Udruga, za sad, nema razvijenu mrežu volontera(ki) za ovakve oblike individualne pomoći, pa bi se teško pokretnim i nepokretnim članovima(icama) u potrebi, koji iskažu interes, takva pomoć pružala kroz provedu ovog Projekta.

Organizator: UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Datum početka: 17.07.2014.
Lokacija: Nova cesta 86, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA
Lokacija projekta:Nova cesta 86, Zagreb
Ciljana skupina: osobe s invaliditetom
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 17.07.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 1
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: ivica župan
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Korisnice žive na području Grada Zagreba, u zoni tramvaja i autobusa.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: UIR Zagreba će steći potrebita saznanja i iskustva u ovakvom obliku organizacije i provedbe volontiranja, a korisnice će ostvariti životno zadovoljstvo, jer će im se u bitnome popraviti kvaliteta življenja.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će steći ili dopuniti iskustvo u radu s teško pokretnim i nepokretnim osobama s invaliditetom te će se dodatno senzibilizirati u odnosu na osobe s invalidtetom i njihove potrebe.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.