Gdje sam?

Volontiranje na SOS telefonu

Projekt se odnosi na uključivanje volontera pomagačkih zanimanja (socijalni rad, psihologija, socijalna pedagogija...) u pružanje psihosocijalne pomoći putem telefona namijenjene depresivnim i suicidalnim osobama. Uključiti se mogu i studenti viših godina navedenih zanimanja.

Organizator: Životna linija
Datum početka: 21.07.2014.
Lokacija: Savska ulica, Zagreb, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Životna linija
Lokacija projekta:Savska ulica, Zagreb, Zagreb
Ciljana skupina: Depresivne i suicidalne osobe
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 11 volontera)
Datum početka: 21.07.2014
Datum završetka:21.10.2014
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 10-22h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Drugo

Savjetovanje
Kontakt osoba: Dunja Lačan, mag.act.soc.
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Traže se empatične i pouzdane osobe koje su spremne uložiti svoje slobodno vrijeme u kontinuirani rad na SOS telefonu
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Proširena baza pomagača za pružanje direktne pomoći depresivnim i suicidalnim osobama; širenje svijesti o problematici suicida među pomagačkim zanimanjima; povećanje dostupnosti stručne pomoći i podrške korisnicima
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje specifičnih znanja vezanih uz savjetovanje suicidalnih osoba

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.