Gdje sam?

Volonteri u vrtiću

U Dječjem vrtiću ''Savica'' integrirana su i djeca s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima te im je potrebna dodatna podrška i pomoć u socijalizaciji. Volontera tražimo za jednog dječaka s razvojnim odstupanjima. Zadaća volontera je unaprijediti djetetovu komunikaciju s drugom djecom u vrtiću, potaknuti njegovo uključivanje u zajedničke aktivnosti i igru s drugom djecom te ga osamostaliti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kroz svakodnevnu rutinu vrtićke skupine. Volonter bi svoje zadaće ispunjavao u neposrednom radu s djetetom u skupini, a uz podršku odgojitelja i stručnih suradnika. Poželjno je da volonter bude edukacijsko-rehabilitacijskog profila ili da ima pedagoške kompetencije.

Organizator: Dječji vrtić ''Savica''
Datum početka: 15.09.2014.
Lokacija: Zagreb, Vladimira Ruždjaka 7, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić ''Savica''
Lokacija projekta:Zagreb, Vladimira Ruždjaka 7, Zagreb
Ciljana skupina: dijete s razvojnim odstupanjima
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 15.09.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 08:00-10:00h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Edukacijsko-rehabilitacijske ili pedagoške kompetencije volontera
Kontakt osoba: dvsavica.volonter@gmail.com
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Poželjno je da volonter ima edukacijsko-rehabilitacijske ili pedagoške kompetencije
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Bolja uključenost djeteta s teškoćama u vršnjačku skupinu.
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u radu s djetetom s razvojnim odstupanjima, senzibilizacija prema djeci s teškoćama uključenoj u redovni predškolski sustav.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.