Gdje sam?

Volonteri u Ekonomsko - pravnom timu Udruge Franak

2011. godine, mala skupina građana osnovala je Udrugu Franak, s ciljem zaštite svojih interesa u odnosu prema kreditnim i financijskim institucijama u Republici Hrvatskoj.

Udruga je jako brzo prepoznata u široj javnosti te tri godine kasnije broji više od 15 500 članova.

Udruga Franak svakodnevno provodi aktivnosti s ciljem izmjene postojeće zakonske regulative, a radi poboljšanja položaja dužnika kredita u RH. Udruga je na tom polju već postigla uspjeh kada je 2014. godine stupio na snagu novi Zakon o potrošačkom kreditiranju, koji dužnicima stambenih kredita ide  u prilog. Naš rad tu nije prestao jer smatramo da ima još spornih odredbi u zakonu koje je potrebno izmijeniti.

Intenzivno radimo i na Nacrtu zakona o osobnom stečaju, organiziramo edukativne aktivnosti za članove i  ugovorili smo pružanje besplatne pravne pomoći za članove na području više regija.

 Udruga Franak traži volontere koji će sudjelovati na projektima Ekonomsko - pravnog tima udruge, kako na onima koje smo već naveli, tako i na projektima koje ćemo provoditi u budućnosti.

Organizator: Udruga Franak
Datum početka: 18.07.2014.
Lokacija: Siječanjska 17, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Franak
Lokacija projekta:Siječanjska 17, Zagreb
Ciljana skupina: Apsolventi prava i ekonomije, diplomirani pravnici i ekonomisti
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 16 volontera)
Datum početka: 18.07.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: Po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Pravni poslovi

Od budućih se volontera očekuje odgovornost i predanost u obavljanju volonterskih aktivnosti
Posebni zahtjevi: Poznavanje građanskog i trgovačkog prava
Kontakt osoba: Katarina Lucić, ured.uf@gmail.com
Web stranica: http://udrugafranak.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Kontakt: Katarina Lucić, ured.uf@gmail.com
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Udruga Franak će regrutiranjem volontera pružiti kvalitetniju uslugu svojim članovima.
Očekivani rezultati za volontere: Rad sa iskusnim i stručnim kolegama, rad u okruženju koje potiče razvoj interesa i kompetencija samog volontera, usavršavanje vještina razvoja projektnih ideja, razvijanje razumijevanja problema članova Udruge Franak, suradnja sa stručnjacima iz različitih područja; potvrda o volontiranju, mogućnost sudjelovanja na edukaciji, preporuka i potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.