Gdje sam?

Tko pjeva, zlo ne misli - Edukativni festival sa radionicama

19.-22.6.2014. Udruga Ekodrom organizira edukativni festival sa radionicama 'Tko pjeva, zlo ne misli', na seoskom imanju u selu Bukovica Utinjska.
U skladu s ciljevima udruge, tijekom festivala organiziramo provođenje edukativnih radionica i aktivnosti na kojima će se razmjenjivati vještine i znanja uz ugodno druženje u prirodi.
Program festivala sastoji se od:
- glavnih radionica (vrtna, tesarska, glazbena, kovačka i lončarstvo)
- predavanja na temu vode (zaštita, privatizacija, flora i fauna...)
- putopriča (putopisna predavanja)
- izložbe slika Rijeke Hrvatske
- dokumentaraca
- glazbenog programa (bandovi, dj)
- ostalih aktivnosti (dječji program, hula hup, žongliranje, slackline, ples na svili...).
Broj volontera koje trebamo je 30, a lokacije na kojima ih trebamo su: parking, ulaz, info pult, kuhinja, šank i pomoć oko predavanja i radionica. Volonteri će raditi 4-6 sati na dan i izmjenjivat će se po lokacijama. Nudimo im prijevoz, ulaz na festival i hranu, a spavanje je u vlastitim šatorima.

Tko pjeva zlo ne misli

Organizator: Udruga za bolje sada - Ekodrom
Datum početka: 19.06.2014.
Lokacija: Bukovica Utinjska 64, Vojnic

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga za bolje sada - Ekodrom
Lokacija projekta:Bukovica Utinjska 64, Vojnic
Ciljana skupina: Mladi
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 0 volontera)
Datum početka: 19.06.2014
Datum završetka:22.06.2014
Broj sati: 20
Učestalost: godišnje
Od - do: 08 ujutro - 04 ujutro
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Organizacija rada

Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole
Kontakt osoba: Ana Mihaljević
Web stranica: www.ekodrom.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Festival je ekološkog karaktera. Cilj festivala je razmjena znanja i vještina te povezivanje ljudi međusobno i sa prirodom.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uspješno odrađen festival i radionice, novi članovi udruge te nove ideje za suradnju.
Očekivani rezultati za volontere: Nova znanja na području starih zanata, ekologije, organizacije evenata, rada neprofitnih organizacija i nova prijateljstva.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.