Gdje sam?

Volonteri kao podrška

DV Kolibri integrira djecu s različitim teškoćama u razvoju u redovni program već nekoliko godina. U svom radu nastojimo zadovoljiti sve dječje potrebe, što se posebno odnosi na djecu teškoćama u razvoju kojoj je potrebna dodatna pomoć i podrška u skupini kako bi njihov razvoj bio bolji i kvalitetniji. Iz tog razloga svaki oblik partnerstva sa lokalnom zajednicom je od velikog značaja.

Glavne zadaće volontera u skupini u kojoj je integrirano dijete s teškoćom u razvoju odnosile bi se na podršku djetetovog socio-emocionalnog razvoja i razvoja komunikacije. Konkretno, uloga pomogača u radu s djetetom bi bilo modeliranje primjerenog ponašanja, moderiranje komunikacije između djeteta s teškoćom i ostale djece te pružanje poticaja i podrške cjelokuponom razvoju djeteta. Dodatni elementi rada bi bili organozacijsko-tehničke prirode i pružanje pomoći u osiguravanju primjerenog materijalnog konteksta i akcije vezane uz održivi razvoj i zaštitu okoliša.

Organizator: Dječji vrtić Kolibri
Datum početka: 12.05.2014.
Lokacija: Ruščenica 19; Miroševečka cesta 89; Novoselečki put 181., Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Kolibri
Lokacija projekta:Ruščenica 19; Miroševečka cesta 89; Novoselečki put 181., Grad Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:8 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 12.05.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 09.30-11:30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: sanitarna knjižica i potvrda o nekažnjavanju
Kontakt osoba: Manuela Golomejić, manuela.validzicvgmail.com
Web stranica: http://www.vrtic-kolibri.zagreb.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Rad u pozitivnom i dinamičnom okruženju.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Osiguravanje optimalnog odgojno-obrazovnog djelovanja i uvjeta sigurnosti u skupini. Stvaranje uvjeta za integraciju djece s posebnim potrebama, obogaćivanje materijalnog konteksta te organizacijsko-tehnička pomoć.
Očekivani rezultati za volontere: Razvoj osobnih potencijala, uključivanje u akcije koje promoviraju zaštitu ljudskih prava, sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, stečeni pozitivni stavovi o djeci s teškoćama u razvoju, stečene specifične vještine i znanja vezana uz rad s djecom (komunikacija i snezibilitet), pozitivni stavovi i vještine vezane uz održivi razvoj i očuvanje okoliša.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.