Gdje sam?

SFeraKon 2014

SFeraKon je znanstveno fantastična konvencija, prva na ovim prostorima, koja nastavlja tradiciju Sajmova znanstvene fantastike, od kojih koji je prvi održan 1977. godine. Konvencija ime SFeraKon dobija 1983. godine i od tada se održava bez prekida. SFeraKon se održava u zgradi FER-a.

Volonteri uključeni u projekt će biti zaduženi za pomoć u organizaciji. To je uključeno slaganje prostora za konvenciju i raspremanje nakon završetka. Pomoć organizatorima oko provođenja programa - briga da predavači kreću i završe na vrijeme. Pomaganje posjetiteljima oko snalaženja na konvenciji i sl.

Organizator: Društvo za znanstvenu fantastiku SFera
Datum početka: 16.05.2014.
Lokacija: Unska 3, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Društvo za znanstvenu fantastiku SFera
Lokacija projekta:Unska 3, Zagreb
Ciljana skupina: Osobe svih dobnih skupina s interesom za znanstvenu fantastiku i fantasy
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 12 volontera)
Datum početka: 16.05.2014
Datum završetka:18.05.2014
Broj sati: 6
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 12-20
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Drugo

Brza prilagodba zadacima koji se mogu javiti tijekom konvencije
Kontakt osoba: Matija Marković, Anita Stojanović
Web stranica: sferakon.org
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Poznavanje SF-a ili Fantasya nije uvjet za sudjelovanje u volontiranju. Svaki volonter će dobiti trodnevnu akreditaciju s kojom može sudjelovati u konvenciji za cijelo vrijeme trajanja. Uz volontiranje je moguće sudjelovati na predavanjima i ostalom programu kao što su igraonice, kvizovi, projekcije i dr. Volonterima je osigurana hrana i piće, dok smještaj i prijevoz nismo u mogućnosti pokriti. SFeraKon se održava u petak (19:00 – 24:00 h), subotu (12:00 – 24:00 h) i nedjelju (12:00 – 20:00 h). U petak je potrebno doći ranije radi postavljanja stolova i organizacije prostora i obično krećemo s tim oko 15-16h, ovisno od kada možemo ući na FER, tj. do kad traju fakultetske obaveze. U nedjelju je potrebno ostati kasnije radi raspremanja. Ako niste u mogućnosti doći ranije u petak ili ostati kasnije u nedjelju nije problem, dogovorit ćemo se :) Prije početka konvencije će se održati sastanak volontera i organizatora na kojem ćemo vas detaljno uputiti u sve i odgovoriti vam na sva pitanja.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Ovo je 36. SFeraKon i kao do sada očekujemo da ćemo pružiti posjetiteljima najbolju SF konvenciju na ovim prostorima, te na taj način popularizirati SF i Fantasy u Hrvatskoj.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz sudjelovanje na konvenciji dobiti iskustvo sudjelovanja u provedbi događaja s puno posjetitelja i upoznati se SF/Fantasy subkulturom kroz razne radionice, predavanja i događanja koja se odvijaju za vrijeme konvencije. Volonteri će dobiti iskustvo rada s velikim brojem ljudi u dinamičnom okruženju.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.