Gdje sam?

Volonter u vrtiću

Dječji vrtić Markuševec u svojih 28 skupina smještenih na pet lokacija ima integriranu djecu s različitim teškoćama u razvoju. U cilju provođenja potrebnih individualiziranih programa za djecu s poteškoćama u razvoju na različitim odgojno-obrazovnim područjima, potrebni su nam volonteri. Aktivnosti volontera s djecom u vrtiću bi se provodile u suradnji s članovima stručno-razvojne službe i odgojiteljima vrtića kroz neposredne životno praktične i igrovne situacije u prijepodnevnim satima. Kao dodatna podrška u skupini, svojim bi radom utjecali na podizanje kvalitete rada i sigurnosti djece. Poštujući potrebe svakog djeteta uz pomoć volontera mi bismo imali više uspjeha u izgrađivanju ozračja razumijevanja i jednakopravnosti.

Organizator: Dječji vrtić Markuševec
Datum početka: 01.09.2014.
Lokacija: Štefanovec 172, Vidrićeva 12 Sesvete, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Markuševec
Lokacija projekta:Štefanovec 172, Vidrićeva 12 Sesvete, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca rane i predškolske dobi
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 01.09.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: svakodnevno
Od - do: 09-11,30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: senzibilitet za rad s djecom
Kontakt osoba: Tajana Zlabnik
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Vezano uz troškove volontiranje vrtić osigurava topli obrok, ali ne i putne troškove.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Povećanje interakcije i komunikacije među djecom i odraslima.
Očekivani rezultati za volontere: Razvoj vještine slušanja i komunikacije s djecom, uvažavanje različitosti i upoznavanje s razvojnim karakteristikama djece.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.