Gdje sam?

Pisanje stručnih članaka iz raznih područja psihologije

Pisanje stručnih članaka iz raznih područja psihologije i osobnog razvoja. Teme izabiru sami volonteri po svojim znanjima, interesima i trenutnoj inspiraciji. Rokovi za predaju članaka nisu fiksni, već ovise o trenutnoj mogućnosti volontera za uključivanje u projekt.

Volonteri imaju mogućnost besplatnog pohađanja raznih radionica i programa Centra uspjeha, kao kvalitetne povratne informacije o pisanju i uređivanju članaka.

Također, volonteri imaju mogućnost predlaganja i organiziranja novih projekata u Centru uspjeha te sudjelovanje u njima.

Organizator: Udruga Centar uspjeha
Datum početka: 22.04.2014.
Lokacija: Pisanje od kuće, Cijela Hrvatska

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Centar uspjeha
Lokacija projekta:Pisanje od kuće, Cijela Hrvatska
Ciljana skupina: Svi
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 19 volontera)
Datum početka: 22.04.2014
Datum završetka:01.07.2014
Broj sati: 0
Učestalost: godišnje
Od - do: Po izboru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Kontakt osoba: Irena Jurjević
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Kroz stručne članke na portalu, cilj nam je osvještavati javnost o važnosti psihologije i osobnog razvoja u poslovnom i privatnom životu te permanentno informirati ljude o svim mogućnostima koje nam znanja i vještine iz područja psihologije i osobnog razvoja pružaju.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Osvještavanje javnosti o važnosti psihologije i osobnog razvoja u poslovnom i privatnom životu. Informiranje javnosti o svim mogućnostima koje nam znanja i vještine iz područja psihologije i osobnog razvoja pružaju.
Očekivani rezultati za volontere: Znanje i vještine u pisanju stručnih članaka te mentorstvo u pisanju članaka. Kroz objavljene članke predstavljate se široj javnosti i to je vaša samoporomocija i kvalitetna referenca u izgradnji karijere. Također, proširujete svoja znanja iz područja psihologije i osobnog razvoja. Imate mogućnost besplatnog sudjelovanja na radionicama i drugim programima udruge.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.