Gdje sam?

Širenje svijesti o depresiji i suicidalnosti

 Projekt se temelji na osnovnom cilju da što više građana, posebno ranjivih skupina, sazna za besplatni SOS telefon za depresivne i suicidalne osobe 0800 123 123. Volonteri će imati prilike sudjelovati u marketingu Udruge što uključuje aktivnosti poput ljepljenja plakata, dijeljenja bookmarkera, direktne komunikacije s građanima na štandovima i sl. Potiče se svaka inicijativa, nove kreativne ideje u kontekstu marketinga, kao i budućih aktivnosti Udruge. Za odabrani broj volontera pomagačkih struka postoji mogućnost edukacije te volontiranja na SOS telefonu.

Organizator: Životna linija
Datum početka: 02.05.2014.
Lokacija: Savska ulica, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Životna linija
Lokacija projekta:Savska ulica, Zagreb
Ciljana skupina: Osobe starije od 65.god., muškarci od 40-60 godina, mladi od 18-30 godina
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 02.05.2014
Datum završetka:20.12.2014
Broj sati: 10
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Dizajn: Web dizajn, Grafički dizajn, Dizajn drugo
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Dunja Lačan, mag.act.soc.
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Dobrodošli su ljudi svih dobnih skupina, zanimanja i stupnjeva obrazovanja. Bitna je dobra volja, pozitivan stav i motivacija za pomaganje ljudima.:)
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Proširena svijest o problematici depresije i suicida, povećani broj poziva na SOS liniji te povećana kvaliteta depresivnih i suicidalnih osoba.
Očekivani rezultati za volontere: Povećanje senzibilnosti za ranjive skupine, dobivanje stručnog znanja o depresiji i suicidu, razvijanje komunikacijskih vještina

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.