Gdje sam?

Zbirka Centar za ženske studije Marija Jurić Zagorka

Centar za ženske studije formirao je zbirku Marija Jurić Zagorke što predstavlja jedan dio njegovih programskih aktivnosti. Zbirka se uglavnom sastoji o papirne građe (romana u nastavcima, fotografija, knjiga slika i dr.). U tijeku je stručna obrada građe. Tražimo volontera/volonterku koji/a bi pomogla pri upisivanju inventarnih brojeva. Za odabir volontera/ke prednost bi bila ako je riječ o studentu/ici završne godine studija muzeologije. Cilj je projekta stručna obrada kako bi se građa koja se odnosi na našu čuvenu spisateljicu, novinarku, aktivisticu i feministkinju opisala i prezentirala posjetiteljima te zaštitila prema pravilima struke. Vrsta posla: muzeografski posao u trajanju 25 sati.

Organizator: Centar za ženske studije
Datum početka: 18.04.2014.
Lokacija: Dolac 8/I, Zagreb, Grada Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za ženske studije
Lokacija projekta:Dolac 8/I, Zagreb, Grada Zagreb
Ciljana skupina: studentska populacija
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 18.04.2014
Datum završetka:01.05.2014
Broj sati: 25
Učestalost: godišnje
Od - do: 11-15 h
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Drugo

studij muzeologije
Posebni zahtjevi: muzeologija
Kontakt osoba: Jasminka Pešut
Web stranica: 0
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: 0
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Profesionalna obrada zbirke u svrhu daljnjeg razvijanja i čuvanja zbirke Centra za ženske studije Marija Jurić Zagorka te prezetacije posjetiteljima (stručnjacima i najširoj javnosti).
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje znanja i vještina iz područja muzeografije. Razvijanje stavaova o potrebi revalorizacije rada i života značajne hrvatske autorice i zagovornice ženskih prava.
Komentar organizatora: 0

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.