Gdje sam?

Osnažimo pravo djece da budu sigurna

Cilj projekta "Osnažimo pravo djece da budu sigurna" je unaprijediti zaštitu dječjih prava u Hrvatskoj, a provodi se u 5 županija. U veljači je započelo opsežno istraživanje kojim se želi odgovoriti na pitanje koliko je zakon koji djecu štiti od nasilja zaista učinkovit. Putem fokus grupa s djelatnicima ustanova socijalne skrbi, policije, domova zdravlja, pravosuđa, organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i medija nastoji se otkriti što stručnjaci koji se svakodnevno bave zaštitom dječjih prava smatraju da bi se moglo poduzeti da provedba zakona bude uspješnija, a djeca sigurnija. Od volontera se očekuje izrada transkripcije za jednu fokus grupu u trajanju 2 sata, što obuhvaća 6 do 8 sati rada. Ovisno o osobnoj motiviranosti i zainteresiranosti za problematiku projekta, volonteri će moći sudjelovati na okruglim stolovima i zagovaračim aktivnostima u drugoj fazi projekta.

Organizator: Udruga roditelja Korak po korak
Datum početka: 05.07.2014.
Lokacija: Ilica 73, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga roditelja Korak po korak
Lokacija projekta:Ilica 73, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca i mladi
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 05.07.2014
Datum završetka:15.07.2014
Broj sati: 8
Učestalost: mjesečno
Od - do: Prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Helena Rajčić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Volonteri mogu raditi od kuće ili u našim prostorijama (Ilica 73, Zagreb) s tim da će vrijeme rada biti u potpunosti prilagođeno volonterima i njihovim slobodnim vremenom.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Organizacija će završiti s istraživačkim dijelom projekta na vrijeme kako bi mogla krenuti u drugi dio projekta - organizaciju okruglih stolova i zagovaračke aktivnosti kako bi unaprijedili sustav i provedbu zakona koji djecu štiti od nasilja. Nakon provedbe projekta očekujemo da će djeca biti bolje zaštićena od nasilja.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz unos podataka dobiti uvid u metode istraživanja(odabir metoda, uzorka, konstrukciju upitnika i pitanja za fokus grupe. Stečeno znanje i iskustvo im može pomoći u njihovom budućem istraživačkom radu. Također, pobliže će se upoznati sa samom problematikom istraživanja - zaštitom djece od nasilja, osvijestit će važnost tog društvenog pitanja, imat će mogućnost sudjelovanja na okruglim stolovima i zagovaračkim aktivnostima.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.