Gdje sam?

Mama je mama - grupe podrške

U sklopu projekta Udruge roditelja Korak po korak pod nazivom "Mama je mama", organiziramo grupe podrške mladim majkama koje su izašle iz ustanove socijalne skrbi i sada započinju samostalni život. Kako su to većinom majke slabo razvijenih socijalnih mreža podrške, prilikom sudjelovanja na grupama podrške dolaze na susrete s djecom za koju prepoznajemo potrebu za dvjema volonterekama ili volonterima koji će ih animirati tijekom trajanja grupnih susreta.

Organizator: Udruga roditelja Korak po korak
Datum početka: 12.05.2014.
Lokacija: llica 73, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga roditelja Korak po korak
Lokacija projekta:llica 73, Zagreb
Ciljana skupina: Maloljetne i mlade majke, djeca
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 12.05.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 4
Učestalost: mjesečno
Od - do: 17-19
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Bojan Krsnik
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Grupe podrške će se održavati svaka dva tjedna ili jednom mjesečno u prostorijama udruge roditelja Korak po korak, Ilica 73. Za rad s djecom je predviđena zasebna prostorija za nesmetani rad i igru.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Povećani broj korisnica udruge, širenje socijalne mreže korisnica te mogućnost provođenja kvalitetnog slobodnog vremena. Smanjena ranjivost i socijalna isključenost maloljetnih trudnica, majki i očeva, te osnaženost za aktivno i odgovorno preuzimanje roditeljske uloge. Također, programom se nastoji mobilizirati resurse unutar lokalnih zajednica s ciljem poticanja razvoja mreže podrške maloljetnim trudnicama i roditeljima. Aktivnostima se nastoji doprinijeti većoj informiranosti, educiranosti i osnaživanju maloljetnih trudnica i majki, te utjecati na smanjenje socijalne isključenosti, predrasuda i diskriminacije s kojom se ova skupina susreće, ali i unaprijediti znanja i vještine maloljetnih trudnica i majki koje će pomoći smanjiti rizik od isključenosti i siromaštva, omogućiti im bolju brigu o sebi i djetetu, ili ih osnažiti za samostalan život.
Očekivani rezultati za volontere: Sudjelovanjem na projektu volonteri stječu i pridonose razvoju vlastitih ključnih pedagoško-didaktičkih kompetencija odgojitelja.
Komentar organizatora: Molimo CV i kratko motivacijsko pismo poslati na e-mail adresu bojan@udrugaroditeljakpk.hr

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.