Gdje sam?

VOLONTER – SUIGRAČ I POMAGAČ U DJEČJOJ IGRI

Vrtić Vladimira Nazora već dugi niz godina uspješno integrira djecu s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju u redovite i posebne programe. Naša dosadašnja iskustva su vrlo pozitivna i reflektiraju se na unapređivanje odgojnog procesa i senzibiliziranje okoline na različitosti.
Međutim, problem brojnosti djece u odgojno-obrazovnim skupinama otežava djeci s problemima komunikacije i nedovoljno razvijenim socijalnim vještinama kvalitetno uključivanje u aktivnosti s vršnjacima.
Željeli bismo da nam se jave osobe koje su motivirane pomoći djeci pri uključivanju u igre i aktivnosti skupine.
Od volontera se očekuje da sudjelovanjem u svakodnevnom životu skupine osiguraju djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju okruženje s pomoću kojeg će ojačati emocionalnu kontrolu i socijalne vještine. Pomoć bi pružali tijekom jutarnjih sati u skupini djece u suradnji s odgojiteljima i stručnim suradnicima.

Organizator: dječji vrtić vladimira nazora
Datum početka: 01.04.2014.
Lokacija: Rapska 1, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): dječji vrtić vladimira nazora
Lokacija projekta:Rapska 1, Zagreb
Ciljana skupina: djeca s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 01.04.2014
Datum završetka:30.06.2014
Broj sati: 2
Učestalost: svakodnevno
Od - do: Od 9 do 11.30 sati
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Afinitet za rad s djecom
Kontakt osoba: marina.tvrdeic@gmail.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Napredak djece u emocionalnoj kontroli i socijalnim vještinama, veće zadovoljstvo i uključenost u život skupine.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u radu s djecom, poticanju razvoja, vještinama ophođenja i stjecanje iskustva rada u dječjem vrtiću.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.