Gdje sam?

Volonter u dječjem vrtiću

Dječji vrtić „En ten tini“ provodi redoviti desetosatni program odgoja i obrazovanja za djecu u dobi od prve do sedme godine života u kojemu se individualno pristupa poticanju cjelovitog razvoja svakog djeteta uključujući i djecu s posebnim potrebama. Nastoji se pravovremeno i primjereno zadovoljavati potrebe i interese sve djece te posebnim programima i nastojanjima što uspješnije integrirati u odgojnu skupinu djecu s posebnim potrebama.

Međutim, kako bi dijete uspješno svladalo proces socijalizacije i uključivanja u skupinu ponekad mu je potrebna pomoć odrasle osobe- pomagača koji dodatno potiče razvoj djetetovih vještina i ostvarivanja njegovih potencijala. Stoga bi angažman volontera na ovom projektu bila pomoć djetetu u aktivnostima samozbrinjavanja, pomoć u igri i podrška u komunikaciji i razvoju odnosa s vršnjacima. Volonter bi svoje zadaće ispunjavao u neposrednom radu s djetetom u skupini, a uz podršku odgajatelja i stručnih suradnika. 

Organizator: Dječji vrtić "En ten tini"
Datum početka: 01.04.2014.
Lokacija: Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 8, Sesvete, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "En ten tini"
Lokacija projekta:Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 8, Sesvete, Zagreb
Ciljana skupina: djeca s posebnim potrebama
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 5 volontera)
Datum početka: 01.04.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 09:00-12:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Senzibilitet za rad s djecom s posebnim potrebama, uvjerenje o nekažnjavanju, sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Borka Brnadić
Web stranica: http://www.ententini.net/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Cilj je ostvariti kontinuiranu suradnju između volontera senzibilziranog za rad s djecom i vrtića "En ten tini" s ciljem poticanja razvoja djeteta.
Očekivani rezultati za volontere: Volonter ima priliku stjecati iskustvo u neposrednom radu s djetetom te uz podršku iskusnih odgajatelja i stručnih suradnika različitih obrazovnih profila steći znanja o svim aspektima razvoja djeteta i mogućnostima pedagoškog rada s djetetom. Osim toga volonter razvija i senzibilitet za rad s djecom s posebnim potrebama te komunikacijske kompetencije i vještine rada u timu korisne za daljnji profesionalni razvoj.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.