Gdje sam?

Uvođenje pomagača u odgojno obrazovni proces u vrtiću

Uključivanje djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju u DV "Poletarac" provodi se već dugi niz godina. Poštujemo razvojne i posebne potrebe svakog djeteta i izgrađujemo ozračje razumijevanja i jednakopravnosti.
U našem vrtiću boravi veći broj djece s teškoćama u razvoju. Za nekoliko njih imamo i pomagača, ali nažalost ne za svu djecu. Kako bi se u naš vrtić integriralo još petero djece s teškoćama u razvoju, hitno su nam potrebni volonteri. Volonter bi svoje zadatke ostvarivao kroz životne i igrovne situacije - s djetetom i u suradnji s odgojiteljima i stručnim suradnicima. Pomoć bi nam bila potrebna u prijepodnevnim satima (09.00 do 11.00 sati)

Od srca hvala!

Organizator: Dječji vrtić Poletarac
Datum početka: 23.04.2014.
Lokacija: Vile Velebita 18, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Poletarac
Lokacija projekta:Vile Velebita 18, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca predškolske dobi
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 3 volontera)
Datum početka: 23.04.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 09:00 do 11:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Ivanka Vanjak, prof. pedagogije
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: /
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Pomoć djeci s teškoćama u razvoju i odgojiteljima
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo rada u vrtiću, nove spoznaje razvoju djeteta

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.