Gdje sam?

VOLONTER - podrška razvoju djeteta

Polazeći od naše misli vodilje „Vrtić jednakih mogućnosti za sve“ već dugi niz godina trudimo se osigurati najoptimalnije uvjete za cjeloviti razvoj svakog pojedinog djeteta, uvažavajući njihove mogućnosti, sposobnosti, zanimanja i poštujući razvojne i posebne potrebe svakog djeteta, te pristupajući svakom djetetu na njemu najprihvatljiviji način.
U skladu s tim, u redovan program predškolskog odgoja i obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi uključena su i djeca s teškoćama u razvoju. Kako bi u potpunosti ostvarili jednake mogućnosti, potrebna nam je Vaša pomoć - Vaš angažman u aktivnostima brige o djetetu, aktivnostima samozbrinjavanja, pomoć u igri i građenju odnosa s vršnjacima, podrška uključivanju u zajedničke aktivnosti skupine, te poticanju ostalih razvojnih mogućnosti djeteta.

Organizator: Dječji vrtić "Različak"
Datum početka: 17.03.2014.
Lokacija: Petrinjska 31/2 (centralni objekt) i Podrebernica 15 (objekt Mlinovi), Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Različak"
Lokacija projekta:Petrinjska 31/2 (centralni objekt) i Podrebernica 15 (objekt Mlinovi), Zagreb
Ciljana skupina: djeca s teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 17.03.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 3
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: 9:00 - 12:00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Osobe senzibilizirane za rad i druženje s djecom s teškoćama u razvoju, Sanitarna knjižica, Uvjerenje o nekažnjavanju
Kontakt osoba: Sanja Hukavec, ravnateljica
Web stranica: vrtic-razlicak@zagreb.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Pomoć nam je potrebna u brizi o dva dječaka s teškoćama iz područja autističnog spektra (objekt Petrinjska i objekt Mlinovi). Volonteri će imati mogućnost edukacije, savjetovanja i dogovora s članovima stručnog tima, odgojiteljima i roditeljima.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Upoznavanje djece s teškoćama u razvoju utječe na širenje svijesti pojedinca, odnosno društva, o mogućnostima i potrebama djece s teškoćama u razvoju, podiže razinu tolerancije, omogućuje stjecanje pozitivnih iskustava, te utječe na prihvaćanje svakog djeteta kao ravnopravnog člana društva.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje novih znanja, vještina i neprocjenjivo iskustvo rada s najosjetljivijom skupinom djece, osobno ispunjenje zadovoljstvom pomaganja i postignutim napretkom djeteta. Izgradnja pozitivnih stavova, vrijednosti i pogleda na život i svijet, nesebičnom pomoći i podrškom, poklonjenim vremenom i ostvarenim zadatcima u kojima će biti inicirani, vođeni i uvažavani.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.