Gdje sam?

pomoćnik djetetu u skupini

Dječji vrtić "Vedri dani" djeluje na 6 lokacija. U vrtić su integrirana i djeca s teškoćama u razvoju, a kojima je potrebna dodatna pomoć radi uspješnije socijalizacije. Iako vrtić ima dugogodišnju tradiciju i iskustvo integracije djece s teškoćama u razvoju, svjesni smo činjenice da je nekoj djeci potrebna dodatna pomoć odrasle osobe što značajno doprinosi kvaliteti inkluzije.

Pomagač djetetu s teškoćama u razvoju boravio bi u redovitoj vrtićkoj skupini te pružio djetetu podršku u socijalizaciji, a prema naputcima članova stručnog tima koji će educirati, savjetovati i pratiti volontera, pružajući mu svu potrebnu pomoć kako bi se rad odvijao što kvalitetnije, a na obostrano zadovoljstvo korisnika i volontera.

Organizator: dječji vrtić Vedri dani
Datum početka: 20.03.2014.
Lokacija: Makančeva 11a, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): dječji vrtić Vedri dani
Lokacija projekta:Makančeva 11a, Zagreb
Ciljana skupina: djeca s teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 12 volontera)
Datum početka: 20.03.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 9:30 - 11:30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Irena Vresk
Pokriveni troškovi:Ne
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Volonteri koji bi djelovali kao pomagači djetetu s teškoćama u razvoju značajno će doprinijeti podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, a korisnicima pomoći da se lakše integriraju u skupinu sa drugom djecom, što će biti vrlo poticajno za njihov razvoj.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri imaju priliku steći nova znanja i vještine prije svega u području komunikacije s djecom i odraslima; vještine ophođenja, poticanja razvoja i komunikacije kod djeteta; iskustvo timskog rada.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.