Gdje sam?

Volonter kao podrška djeci s teškoćama u razvoju

 Uključivanje djece s posebnim potrebama u DV "Sesvete" provodi se dugi niz godina i temelji se na inkluzivnoj filozofiji koja ima cilj stvaranja takvih uvjeta u kojima će sva djeca biti vrednovana jednako, prihvaćena s poštovanjem i jednakim prilikama za napredovanje u odgojno - obrazovnom sustavu. 

Promicanjem inkluzivnih vrijednosti premješta se fokus s posebnih potreba i medicinskih dijagnoza na djetetovo okruženje. 

Kako bi inkluzija djece s posebnim potrebama u redovne odgojne skupine bila što uspješnija, važno je osigurati kvalitetne programe, kompetentne odgojitelje i po mogućnosti uključiti u radi i asistente/volontere koji će boraviti s djetetom i dodatno poticati njegove razvojne mogućnosti.

Glavne zadaće volontera bile bi : pomoć u aktivnostima samozbrinjavanja (svlačenje, oblačenje, fiziološke potrebe), pružanje podrške u samostalnoj igri i u građenju odnosa s vršnjacima.

Volonter bi svoje zadatke ostvarivao kroz životne i igrovne situacije -  unutar prostora vrtića - s djetetom i u suradnji s odgojiteljima i stručnim suradnicima. 

Organizator: Dječji vrtić "Sesvete"
Datum početka: 15.03.2014.
Lokacija: Brestovečka 10, 10360 Sesvete, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić "Sesvete"
Lokacija projekta:Brestovečka 10, 10360 Sesvete, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca s teškoćama u razvoju
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 15.03.2014
Datum završetka:30.06.2014
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: 8:30 do 11 - 12 h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Ozbiljnost i odgovornost prema radu i djeci, životopis, potvrda o nekažnjavanju i sanitarna knjižica
Kontakt osoba: Marijana Davosir Havlena
Web stranica: http://www.vrtic-sesvete.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: U svrhu realizacije projekta, molimo Vas da se prijavite ukoliko ste zaista u mogućnosti KONTINUIRANO sudjelovati na projektu i u postavljeniim vremenskim okvirima. Projekt će se zasigurno nastaviti i u idućoj pedagoškoj godini.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Dječje zadovoljstvo i zadovoljavanje njihovih potreba, pozitivne razvojne pomake
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje iskustva u radu s djecom i u radu u velikom kolektivu, timskom radu, nova znanja i vještine u odnosu na dijete i rani razvoj, osjećaj korisnosti - važnosti, pozitivni stavovi prema različitosti

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.