Gdje sam?

Volonter u dječjem vrtiću

Dječji vrtić Šegrt Hlapić od početka svog odgojno-obrazovnog djelovanja integrira djecu s različitim teškoćama u razvoju u redovni program. U svom radu uvijek nastojimo ostvariti zadovoljenje svih dječjih potreba, a to se posebno odnosi na djecu s teškoćama u razvoju kojoj je potrebna dodatna podrška u skupini kako bi njihov razvoj bio bolji i kvalitetniji. U tu svrhu svaki oblik partnerstva sa lokalnom zajednicom od velikog je značaja.

Glavne zadaće volontera u skupini u kojoj je integrirano dijete s teškoćom u razvoju odnosile bi se na podršku emocionalnom razvoju, socijalizaciji i komunikaciji u smislu poticanja djeteta na smislenu igru i kontakt sa vršnjacima kako u skupini tako i prilikom boravka na zraku.

Organizator: Dječji vrtić Šegrt Hlapić
Datum početka: 12.03.2014.
Lokacija: Dobriše Cesarića 4, Voćinska 1, Dragutina Mitića 4, Sesvete, Sesvetska Sela i Sesvetski Kraljevec

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji vrtić Šegrt Hlapić
Lokacija projekta:Dobriše Cesarića 4, Voćinska 1, Dragutina Mitića 4, Sesvete, Sesvetska Sela i Sesvetski Kraljevec
Ciljana skupina: Trojica dječaka u dobi od 4 do 6 godina
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 11 volontera)
Datum početka: 12.03.2014
Datum završetka:31.12.2014
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 9:30 - 11:30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: sanitarna knjižica, potvrda o nekažnjavanju
Kontakt osoba: Ivana Vuglek, ivana.vuglek@gmail.com
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Volonter će tijekom svog rada imati sustavnu podršku odgojitelja i stručnog tima.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Unaprjeđena odgojno-obrazovna praksa i sretna i zadovoljna djeca i roditelji.
Očekivani rezultati za volontere: Stečena znanja o dječjem socio-emocionalnom razvoju, iskustvo u ophođenju s djecom različitih potreba, unaprjeđene komunikacijske vještine, stečeni pozitivni stavovi o djeci s teškoćama u razvoju.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.